Noutăți

Ședința comisiei raionale extraordinare de sănătate publică din 23 iulie 2020

Dl Vasile Maxim, președintele raionului și președintele Comisiei raionale extraordinare de sănătate publică, a convocat, la 23 iulie curent, ședința comisiei desfășurată prin aplicația ZOOM, motivul fiind agravarea situației epidemiologice în raionul Ștefan Vodă. Dl Maxim a accentuat atitudinea iresponsabilă a populației raionului referitor la infecția COVID-19, recomandând intensificarea activității serviciilor abilitate pentru a minimaliza pericolul infectării cetățenilor cu COVID-19. Dl Maxim a subliniat necesitatea informării tuturor primăriilor raionului $tefan Vodă despre Hotărârea Comisiei raionale extraordinare de sănătate publică din 23.07.2020. Este necesar ca toți șefii de sectoare să reactiveze activitatea serviciilor pentru a informa permanent despre cazurile noi de COVID 19.

Vicepreședintele raionului, dl Vladimir Baligari, a informat despre agravarea situației în localitățile Cioburciu și Ermoclia solicitând să fie invitate și autoritățile de nivelul I la ședințele Comisiei extraordinare de sănătate publică. Este necesar de înăsprit cerințele față de cetățeni din localitățile raionului în vederea respectării măsurilor de protecție împotriva infecției.

Dl Valeriu Boian, coordonator al Centrului de sănătate publică Căușeni, filiala $tefan Vodă, a informat despre situația la zi privind numărul cazurilor noi de COVID 19. Numărul total de persoane infectate a ajuns la 413, crescând cu 10 cazuri din data de 17 iulie curent.

Conform informației dlui Balanețchi, în spitalul raional la moment se tratează de COVID 13 persoane, sunt libere 3 locuri pentru femei, 4 persoane așteaptă rezultatele testelor. S-a discutat cu conducerea spitalului din Căușeni unde, în caz de necesitate, vor fi plasați bolnavii de la Ștefan Vodă, totodată se precaută posibilitatea de a extinde numărul locurilor destinate bolnavilor cu COVID în spitalul raional.

Au venit cu unele sugestii dna Mariana Haret, șefa Centrului de sănătate Ștefan Vodă, dl Oleg Topor, șeful Secției situații excepționale Ștefan Vodă, dl Igor Sîrghi, șeful SAMU Ștefan Vodă.

Comisia raională extraordinară de sănătate publică a decis:

  1. Se pune în sarcina președinților Comisiilor pentru situații excepționale locale din raionul $tefan Vodă (prin ordin/dispoziție) constituirea celulelor locale de monitorizare permanentă a evoluției infecției COVID-19 (minimum 3 membri: reprezentantul instituției medicale, poliției și un angajat al primăriei)
  2. Se instituie mecanismul de funcționare a celulelor locale de monitorizare permanentă a evoluției COVID-l9 conform anexei nr.4 a Hotărârii CNESP nr.8 din 15.03.2020.
  3. Se stabilește organizarea acumulării informațiilor din localități privind răspândirea infecției COVID-19 și transmiterea ei Centrului de sănătate publică $tefan Vodă, zilnic, către ora 11.00, conform formatului stabilit, la poșta electronică cspsv@mail.ru
  4. Intensificarea campaniilor de informare în masă a populației prin difuzarea mesajelor sonore informative în locurile publice, privind pericolul răspândirii

Infecției COVID-I9 și necesitatea respectării măsurilor de sănătate publică.

  1. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștința entităților de resort.
  2. Intensificarea și aplicarea măsurilor de răspuns, inclusiv și contravenționale, către populație la neconformarea și nerespectarea ordinei publice, încălcarea legislației în ceia ce privește nerăspândirea infecției de COVID-19.
  3. Efectuarea raidurilor inopinate de către specialiștii CP, DRSA, APL, CSP, la obiectivele, organizațiile care activează, întru depistarea încălcărilor legislației și a restricțiilor impuse în Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.

Președintele Comisiei raionale

extraordinare de sănătate publică  Vasile MAXIM