Noutăți

Ședința comisiei privind organizarea transportului rutier de persoane în traficul raional Ștefan Vodă

În cadrul ședinței comisiei privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate în traficul raional Ștefan Vodă, ce a avut loc astăzi, 13 iulie 2022, au fost examinate două chestiuni:
Cu privire la executarea acțiunilor privind administrarea serviciului regulat Căplani 7.20 – Ștefan Vodă 13.45.
● Cu privire la examinarea propunerii primăriei satului Căplani privind excluderea din Programul de transport rutier raional a cursei Căplani 7.20 – Ștefan Vodă 13.45.

Cu referință la prima chestiune, președinta comisiei, Valentina Barbei a informat că problema administrării serviciului regulat «Căplani 7.20 – Ștefan Vodă 13.45 (puncte intermediare de staționare: Olănești, Purcari, Viișoara și Răscăieții Noi, zile de circulație: luni – vineri) a fost abordată la ședința precedentă a comisiei din 16 februarie curent, însă nu s-a aprobat hotărârea corespunzătoare în legătură cu necesitatea clarificării tuturor aspectelor problemei. Ulterior, a fost recepționată cererea administratorului S.R.L. «Vinn-Trans-Lux» cu solicitarea retragerii dreptului de deservire a serviciului regulat vizat în legătură cu starea tehnică nesatisfăcătoare a unității de transport și, implicit, imposibilitatea prestării serviciilor. În rezultatul audierii informațiilor prezentate, comisia a luat act de cererea depusă, aprobând hotărârea de a retrage SRL «Vinn-Trans-Lux» dreptul de deservire a serviciului regulat «Căplani 7.20 – Ștefan Vodă 13.45» și, respectiv, de a propune președintelui raionului Ștefan Vodă emiterea actului administrativ privind modificarea Listei operatorilor de transport rutier antrenați la deservirea rutelor/curselor regulate incluse în Programul de transport raional.
În cadrul examinării chestiunii a doua din ordinea de zi, dna Valentina Barbei a comunicat că, urmare a propunerilor exprimate la ședința precedentă a comisiei, în adresa autorității administrației publice a satului Căplani a fost remisă scrisoarea prin care s-a solicitat expunerea opiniei APL cu referință la necesitatea menținerii, modificării și/sau excluderii, după caz, a cursei «Căplani 7.20 – Ștefan Vodă 13.45» în/din Programul de transport rutier raional, ținând cont de necesitățile populației și frecvența circulației persoanelor pe această cursă. În context, a fost recepționată propunerea primăriei satului Căplani de a exclude cursa vizată din Program, deoarece s-a constatat un număr foarte redus de călători la orele stabilite. Astfel, comisia a hotărât de a accepta propunerea Primăriei satului Căplani și, respectiv, de a recomanda președintelui raionului emiterea dispoziției privind excluderea din Programul de transport rutier raional a cursei «Căplani 7.20 – Ștefan Vodă 13.45 (puncte intermediare de staționare: Olănești, Purcari, Viișoara și Răscăieții Noi, zile de circulație: luni – vineri).

Secretarul comisiei raionale
Moloman Sergiu