Noutăți

Ședința Comisiei pentru situații excepționale

Conform indicațiilor Prim-ministrului, dlui Pavel Filip, la 23 ianuarie curent, a avut loc ședința lărgită a Comisiei pentru situații excepționale (CSE) a raionului Ștefan Vodă care a fost prezidată de dl Nicolae Molozea, președintele raionului și președintele CSE. La ședință au participat și actorii sociali – primarii localităților, conducătorii serviciilor desconcentrate în teritoriu, de activitatea cărora depinde remedierea consecințelor situațiilor excepționale, inclusiv calamităților naturale.

În cadrul ședinței au fost puse în discuție chestiunile de pe ordinea de zi: identificarea porțiunilor de drumuri, ce pot fi mai afectate de ninsori, ger, viscol, examinarea posibilităților de protecție a unor segmente ale drumurilor de acces, identificarea forțelor și mijloacelor Protecției Civile, antrenate pentru remedierea consecințelor situațiilor excepționale și altele.

În context, dl Viorel Tomov, șeful Secției situații excepționale, a adus la cunoștință că 14 localități dispun de tehnică cu lamă, trei întreprinderi au la dispoziție 16 unități de transport care pot fi folosite pentru deszăpezire. Dl Alexandru Cijicenco, șef district Ștefan Vodă SA „Drumuri”, a informat că întreprinderea a încheiat contracte cu agenții economici care dispun de tehnică necesară pentru a fi antrenate în deszăpezire în situații excepționale. Dumnealui a accentuat că majoritatea primarilor au depus eforturi pentru curățirea drumurilor locale și celor de acces.

Președintele raionului a punctat că, conform prevederilor legii noi cu privire la gestionarea fondului rutier care va intra în vigoare în timpul apropiat, fiecare primărie va dispune de surse financiare din fondul rutier în dependență de numărul de locuitori. Gestionarea corectă a acestor bani va da posibilitatea de a procura utilaje pentru deszăpezire, de a contracta servicii de acest gen. Atunci când acest contract semnează SA „Drumuri” sau Consiliul raional care la fel va dispune de surse financiare din fondul rutier în clauzele lui trebuie de specificat că serviciile de deszăpezire vor fi prestate nu numai în propria localitatea, dar și acolo unde există aceasta necesitate. Dl Molozea a propus să fie preluată experiență României – poliția se blocheze sectoarele drumurilor care devin nepracticabile din cauza ninsorilor abundente. În așa mod vor fi excluse cazurile de blocare a transportului și protejată viața și sănătatea oamenilor.

Dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului, la fel ca și președintele raionului, a mulțumit tuturora care au acționat profesionist și cu maxima responsabilitate în perioada 6-8 ianuarie deblocând raionul. Dumnealui a subliniat importanța conlucrării organelor de conducere, în scopul controlului permanent a situației în teritoriu, menținerea legăturii cu autoritățile și serviciile desconcentrate atât la nivel de raion, cât și la cel local. La acest capitol mai sunt rezerve, a punctat dl Gherman. Conducerea raionului în plina componență, membrii staff-ului sau punctului de comandă au ținut la control, 24 de ore din 24, situația în raion, au întreprins măsurile necesare pentru remedierea consecințelor calamității naturale. Au fost la înălțime angajații „Union Fenosa” care au restabilit furnizarea energiei electrice în termeni restrânși în satele Copceac și Popeasca.

După cum au raportat dna Raisa Burduja, șefa DGE, și dna Mariana Haret, directorul centrului de sănătate Ștefan Vodă, n-au fost înregistrate cazuri ieșite din comun. La data de 9 ianuarie, conform dispoziției președintelui CSE, au fost sistate lecțiile pentru elevii ciclului primar, n-au circulat autobusele școlare. La 10 ianuarie situația a revenit la normal.

Dl Tomov a propus un șir de măsuri și acțiuni respectarea cărora este necesară în cazul situațiilor excepționale.

La finele ședinței președintele CSE a dispus organizarea și desfășurarea ședințelor similare a comisiilor pentru situații excepționale în primării.

DSC00202 DSC00206