Noutăți

Ședința Comisiei parlamentare Agricultură și Industrie Alimentară în raionul Ștefan Vodă

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul de transmitere a sistemelor de irigare în folosinţă gratuită (comodat) către asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 198 din 13 martie 2013, asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii primesc bunurile în folosinţă gratuită.

Cu regret, Agenția Proprietăți Publice și Agenția „Apele Moldovei” din diverse motive invocate tergiversează transmiterea către Asociațiile Utilizatorilor de Apă (AUAI) a bunurilor  rămase.

Conducerea raionului Ștefan Vodă în comun cu AUAI au întreprins un șir de acțiuni pentru a stopa devastarea Sistemului Centralizat de Irigație (SCI)” Masivul Căușeni” și ”Masivul Suvorov” al Întreprinderii de Stat „Stațiunea Tehnologică de Irigare Ștefan Vodă” (ÎSSTI ).

La fel pe parcursul anului 2020 conducerea raionului a adresat mai multe demersuri către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, autoritățile de stat abilitate prin care a atenționat asupra problemelor cu care se confruntă sectorul agroalimentar al raionului.

Grupa de riscuri cu cel mai înalt impact sunt pericolele naturale din care fac parte înghețurile, seceta și grindina. În ultimii ani agricultorii din raion impunător sunt afectați de efectele secetei și grindinei asupra competitivității sectorului agricol. În acest context s-a atenționat că sunt necesare acțiuni pentru punerea în funcțiune a sistemului antigrindină și reabilitarea sistemului de irigare din raion.

Drept rezultat al acestor interpelări la 17 martie 2021 în incinta Școlii de Arte ”Maria Bieșu” din  or. Ștefan Vodă sa desfășurat ședința de lucru a comisie parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară.

La întrunire au participat conducerea raionului, consilieri raionali, agenți economici care activează în domeniul agricol, reprezentați ai Întreprinderii de Stat ”Apele Moldovei”, Agenției Proprietății Publice, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,  procurorul raionului, dl Vladislav Guzic,  și șeful inspectoratului de poliție Ștefan Vodă, dl Andrei Trofimov.

Drept fir roșu al ședinței au trecut subiectele ce țin de transmiterea bunurilor AUAI ”Kizîl” și stoparea extragerii țevilor de irigare din pământ.

Problemele abordate de către Vasile Maxim, președintele raionului Ștefan Vodă, dl Iurie Moiseev, consilier raional, membru AUAI ”Kizîl” au fost înscrise în agenda deputaților. Dl Radu Mudreac, președintele camisie parlamentare  agricultură și industrie alimentară, moderatorul ședinței,  a promis că în cel mai rezonabil timp comisia va veni cu soluții și rezultate concrete.