Noutăți

Ședința Comisiei excepționale raionale cu privire la virusul COVID-19

 La data de 11 martie 2020, conform dispoziției președintelui raionului, dlui Vasile Maxim, președintele comisiei excepționale raionale, s-a desfășurat ședința lărgită a comisiei excepționale raionale la ordinea de zi fiind chestiunea privind evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19 în raionul Ștefan Vodă și măsurile de prevenire a răspândirii virusului. La ședință au fost prezenți conducătorii tuturor instituțiilor din subordinea Consiliului raional și celor desconcentrate în teritoriu, primarii localităților.

În debutul ședinței, dl Maxim a accentuat că sarcina primordială este de a întreprinde toate măsurile necesare pentru a preveni răspândirea virusului și îmbolnăvirea oamenilor. Astfel, în conformitate cu Hotărârea nr.6/2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică privind evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19, se suspendă procesul educațional din instituțiile publice și private, de educație timpurie, instituțiile de învățământ primar, secundar, profesional tehnic pe întreg teritoriul țării în perioada 11-22 martie.

Dl Valeriu Boian, coordonatorul Serviciului sănătate publică Ștefan Vodă, a informat că până la moment au fost primite 124 de fișe epidemiologice. Conform procedurilor stabilite, fișele au fost transmise medicilor de familie din localitățile raionului care întreprind măsurile de supraveghere a stării sănătății oamenilor care s-u întors din Italia și alte țări afectate de virusul COVID-19. 2 pacienți au fost transportați în spitalul „Toma Ciorbă”. Au fost trimise scrisori de informare cu indicarea măsurilor profilactice tuturor instituțiilor. Dl Boian a adus la cunoștință proiectul hotărârii comisiei excepționale. În context, dl Maxim a subliniat că îndeplinirea Hotărârii comisiei excepționale raionale este obligatorie pentru toți, inclusiv pentru administrațiile publice locale de nivelul I.

   Monitorizarea permanentă a evoluției situației epidemiologice de către toate IMSP din raion cu implicarea APL de nivelul I este o sarcină importantă, a accentuat președintele raionului. Este îmbucurător faptul că instituțiile medicale, punctele de trecere sunt asigurate cu echipament de protecție, substanțe biodistructive, medicamente.

Despre situația în sistemul de educație a vorbit dna Raisa Burduja, șefa DGE. Dna Valentina Uța, șefa Direcției cultură, tineret, sport și turism, a informat că în perioada 10 martie – 1 aprilie 2020 se interzice organizarea și desfășurarea manifestărilor cultural-artistice în masă cu participarea unui număr mai mare de 50 de persoane.

Dl Vladislav Cociu, primar de Ștefan Vodă a informat despre desfășurarea comisiei excepționale la nivel local. Dânsul a cerut ca informația despre starea sănătății bolnavilor din raion transportați la Chișinău să fie făcute publice.

Locuitorii raionului trebuie să conștientizeze că există pericol de răspândire a virusului COVID-19, astfel, este necesar, în primul rând, de respectat cu strictețe cerințele igienice, de a nu participa la diferite manifestări în masă, de a supraveghea starea sănătății copiilor și rudelor vârstnice. Persoanele care s-au întors din străinătate trebuie să respecte izolarea la domiciliu timp de 14 zile. În caz când au apărut așa simptome ca febră înaltă, tuse trebuie de apelat serviciul 112.