Noutăți Relații funciare și cadastru

Ședința Comisiei de inventariere a bunurilor imobile proprietate publica

Astazi, 10.09.2021 a avut loc ședința Comisiei de inventariere a bunurilor imobile proprietate publică a Consiliului raional.
A prezidat ședința dl Vasile Maxim,  președintile raionului. Domnul președinte s-a referit la rolul și importanța Comisiei în inventarierea bunurilor imobile ce aparțin Consiliului raional, atribuțiile Comisiei în întocmirea actului de inventariere și a listelor prealabile a bunurilor imobile.

Șeful interimar al serviciului relații funciare și cadastru Alexei Jitaru a dat citire imobililor ce urmează a fi supuse delimitării în cadrul Programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile.

Lucrările de delimitare pe raionul Ștefan Vodă vor fi petrecute conform programulul trimestru IV – 2021, trimestru I a anului 2022.

La finele ședinței s-a decis:
1. Petrecerea inventarierei bunurilor imobile timp de 10 zile.
2. Întocmiria actului de inventariere și a listei prealabile a bunurilor proprietate publică.
3. Prezentaria materialelor la Agenția Proprietății Publice