Noutăți

Ședința Comisiei Antiepizootică Excepțională

La 2 mai curent, a avut loc ședința Comisiei Antiepizootică Excepțională Ștefan Vodă prezidată de dl Nicolae Molozea, președintele Consiliului raional, președintele comisiei nominalizate. Dl Molozea a cerut informații referitor la îndeplinirea Planului de măsuri pentru combaterea și eradicarea focarului de pesta porcină africană depistată în s. Palanca, elaborat la ședința din 27 aprilie curent. Președintele comisiei și a raionului a punctat că este strict necesar de îndeplinit toate prevederile Regulamentelor ANSA și altor structuri abilitate, toți membrii comisiei raionale acționând conform atribuțiilor stipulate în Regulament raional.

Dna Ana Caraman, șefa Direcției Raională pentru Siguranța Alimentelor Ștefan Vodă, a informat că au fost întreprinse măsurile de rigoare, focarul a fost prelucrat cu dezinfectante, au fost luate la evidență gospodăriile din sat unde se întrețin 152 de porci. Oamenii sunt informați cum să îngrijească animalele pentru a evita molipsirea lor de pesta porcină, cum să procedeze dacă au observat semnele de boală. Dna Caraman a adus la cunoștință și problemele existente la moment: lipsa corturilor (vagoanelor) pentru personalul angajat și conectarea la energia electrică.

Președintele comisiei a făcut indicațiile necesare pentru a soluționa problemele cât mai urgent. Dl Molozea a subliniat că, la demersul primarului de Palanca, dna Larisa Voloh, Consiliul raional va aloca sursele necesare pentru eradicarea epidemiei care prezintă un pericol pentru economia raionului, republicii și UE.

Nicolae CEBAN, specialist SAP, secretarul Comisiei Antipiozootică Excepțională