Noutăți

Ședința Colegiului Consultativ Ștefan Vodă cu privire la alimentația copiilor

La ordinea de zi a ședinței Colegiului Consultativ Ștefan Vodă care a avut loc recent au fost puse două chestiuni importante, pe primul loc fiind rezultatele controlului inițiat de către Guvernul Republicii Moldova în instituțiile de educație în raion.

Ședința a fost prezidată de către dl Mihail Antonov, șeful Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat. Au fost prezenți la ședință dl Alexandru Baluța, șef-adjunct al Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat, dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului, conducătorii și specialiștii direcției generale educație, centrului raional de sănătate publică, direcției pentru siguranța alimentelor.

Dna Raisa Burduja, șefa DGE, o prezentat o informație amplă despre rezultatele controlului ce ține de alimentația copiilor în grădinițe, gimnazii și licee.

Alimentația este organizată în 57 de unități din sistemul educațional al raionului. Au fost inspectate toate aspectele ce țin de problema în cauză. După cum au accentuat dl Valeriu Boian, medic șef CSP, dl Alexandru Roșca, inspector principal al secției siguranța alimentelor, situația s-a schimbat spre bine, dacă nu radical, atunci semnificativ, deși și acum există nu puține probleme. Au dispărut problemele ce țin de ordin organizatoric, deoarece s-a schimbat atitudinea persoanelor responsabile de alimentația copiilor. Un factor pozitiv – practic toate instituțiile folosesc apa calitativă din apeduct. Au fost schimbate ferestrele și ușile, reparate blocurile alimentare, depozitele, s-a procurat tehnică nouă pentru păstrarea și prepararea hranei, toate grădinițele dispun de veselă nouă etc.

Vorbitorii au analizat mai profund neajunsurile depistate în cadrul controlului efectuat. Spre exemplu, prin diferite proiecte s-au construit blocuri sanitare interne care nu funcționează din lipsa sistemelor de canalizație și stațiilor de epurare. O altă problemă ține de finanțarea insuficientă a alimentației din partea statului. În prezent copiii din grădiniță sunt hrăniți din suma zilnică de 21 de lei. Dl Dubcovețchi, șeful secției igienă CSP, a punctat că este imposibil de organizat hrana calitativă a copiilor conform meniurilor recomandate de către Ministerul Sănătății, deci, este necesar de majorat alocațiile pentru alimentația copiilor. La nivel local să întreprind unele măsuri (părinții copiilor din grădinița nr. 3 din or. Ștefan Vodă prin decizia comună alocă pentru hrana zilnică nu 7 lei, ci 12 lei), însă astfel problema nu poate fi soluționată în toate localitățile raionului. Sunt nu puține probleme ce țin de organizarea licitațiilor și iresponsabilitatea agenților economici care aprovizionează instituțiile cu produse alimentare etc.

Dl Gherman a subliniat că alimentația și problemele legate de acest domeniu permanent se află în vizorul conducerii raionului deoarece ține de sănătatea și siguranța copiilor. În ultimii 4-5 ani s-au făcut multe pentru a schimba situația în bine, însă sunt probleme dintr-acele indicate în actul de control care nu vor fi soluționate în timpul apropiat din motive obiective. Vicepreședintele a mulțumit conducătorilor și colectivelor pedagogice care au schimbat lucrurile în bine și a asigurat că Consiliul raional și conducerea raionului se vor implica, în măsura posibilităților, în rezolvarea problemelor ce țin de alimentația copiilor.

Trecând la al doilea chestiune, dl Antonov a cerut să fie informat dacă există probleme de conlucrare între instituțiile desconcentrate în teritoriu – CSP și DSA. Conlucrarea la nivel local este bună, a punctat dl Boian, deși în legislație sunt lacune ce țin de delimitarea atribuțiilor. Autoritățile centrale cunosc problema și sunt în căutarea soluțiilor potrivite.

Sugestiile, completările, propunerile făcute în cadrul ședinței au fost înscrise în actul comisiei de control.

Valentina GORNOSTALI, IP „PRIER”