Noutăți

Ședința Colegiului Consultativ al serviciilor desconcentrate

La 29 noiembrie 2017, a avut loc şedinţa Colegiului Consultativ în teritoriul raionului Ştefan Vodă la care a participat dl Nicolae Molozea, preşedintele raionului. Şedinţa a fost prezidată de dl Mihail Antonov, şeful Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat. Şefa Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, dna Aurica Cebotari, a prezentat un raport de activitate precum şi sarcinile Agenţiei privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. În cadrul discuţiilor au apărut diverse întrebări şi propuneri referitor la structura nouă a Agenţiei, modificări la Legea ajutorului social prin care şomerii care primesc ajutor social va trebui să acorde servicii în folosul comunităţii, legalizarea muncii sezoniere – proiectul care propune să aducă mai multă transparenţă în activităţile sezoniere, să contribuie la combaterea muncii la negru, să reducă veniturile nedeclarate şi să combată oferirea salariile în plic.

Dl Nicolae Molozea a accentuat că sunt binevenite modificările propuse de Guvern pentru a micşora numărului de persoane care beneficiază neargumentat de anumite indemnizaţii, ajutoare, totodată modificările îl obligă pe angajator să plătească impozitele, iar pe zilier să achite asigurările sociale şi medicale.

Preşedintele raionului a informat membrii Colegiului despre mecanismele complicate de organizare şi desfăşurare a achiziţiilor publice, a venit cu propunerea către dl Antonov să informeze membrii guvernului despre procedura complicată de organizare a achiziţiilor publice, precum şi faptul că sursele financiare alocate din fondul rutier neutilizate să fie transferate pentru anul următor.