Noutăți

Ședința Colegiul consultativ al serviciilor publice desconcentrate în teritoriu

Recent, a avut loc ședința Colegiul consultativ al serviciilor publice desconcentrate pe lângă Oficiul teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat prezidată de dna Viorica Costin-Morozan, șef interimar al OT Căușeni, la care au fost invitați primarii localităților din raion. Pe ordinea de zi au fost puse două chestiuni importante: problemele exploatării utilajului electric în instituțiile publice și evacuarea deșeurilor, legalizarea poligoanelor de deșeuri.

Dl Nicolae Molozea, președintele raionului, prezent la ședință, a accentuat actualitatea și importanța chestiunilor puse în discuție și a îndemnat prezența să fie luate decizii concrete întru soluționarea problemelor existente în raion. Președintele raionului a subliniat că în pofida faptului că în rețelele electrice din raionul Ștefan Vodă s-au făcut cele mai mari investiții (în anul 2016 – 7 mln lei, în 2017 – 13 mln lei) situația e departe de cea dorită.

Dl Nicolae Perju, șef IET Căușeni, a prezentat o analiză amplă a situației curente cu privire la protecția rețelelor electrice și măsurile privind asigurarea integrităţii, crearea condiţiilor normale de exploatare a reţelelor electrice şi prevenirea accidentelor. Conform situației din 01.06.2018, în urma efectuării examinărilor rețelelor electrice amplasate în localitățile raionului Ștefan Vodă, Inspecția Energetică Teritorială Căușeni a depistat 28 cazuri de nerespectare a prevederilor Regulamentului cu privire la protecția rețelelor electrice. Pe toate cazurile au fost făcute prescripții, însă nivelul de îndeplinire lasă mult de dorit. Un pericol enorm pentru oameni prezintă nerespectarea zonei de protecție a rețelelor electrice. Două accidente tragice care s-au produs în satele Crocmaz și Volintiri și s-au soldat cu moartea copiilor au avut loc în zona de protecție. Dacă ar fi fost respectate toate prevederile actelor normative și a regulamentelor, copiii n-ar fi murit…

Dl Perju a menționat că având în vedere multiplele cazuri de construcții a clădirilor în zonele de protecție, este necesară implicarea Inspectoratului de Stat în Construcții și a Serviciului Protecției Civile și Situații Excepționale, Oficiului teritorial al Cancelariei de Stat în soluționarea acestor probleme.

Pentru redresarea situației create în zonele de protecție a LEA IET Căușeni a propus un șir de modificări concrete a actelor normativ–tehnice și legislative.

Au abordat diferite chestiuni ce țin de situația în teritoriu primarii Vladislav Cociu, Zinaida Marin, Dumitru Wissotzky, Eugen Prutean. Sunt probleme care pot fi și trebuiesc să fie rezolvate cu puterile proprii, însă sunt situații cu mult mai grave care cer implicarea mai multor factori de decizie. Prin urmare, la propunerea președintelui raionului, va fi verificată situația în fiecare localitate și luate măsurile de rigoare.

Despre gestionarea deșeurilor solide și de producție, salubrizarea localităților a vorbit dl Ion Morari, specialistul Inspectoratului Ecologic.

Astfel, problemele prioritare cu care se confruntă APL în activitatea de gestionare a deșeurilor sunt următoarele: lipsa tehnicii dotate pentru evacuarea deșeurilor de la populație precum și tehnicii destinate îngrămădiri și depozitării deșeurilor la gunoiștile din localitățile rurale; în raion dar și în raioanele vecine nu sunt firme specializate în colectarea, reciclarea și transportarea deșeurilor periculoase medicale și de altă natură; lipsa rampelor de depozitare temporară a deșeurilor menajere și transportarea lor spre reciclare; în majoritatea satelor deșeurile menajere casnice nu sunt depozitate selectiv după categorii din lipsa platformelor pentru depozitarea deșeurilor selectiv; nepăsarea cetățenilor în ceia ce ține de depozitarea deșeurilor și protecția mediului înconjurător; acordarea ajutorului metodologic beneficiarilor și primarilor la elaborarea și implementarea proiectelor de decontaminare a fostelor depozite de păstrare a pesticidelor cu recultivarea terenurilor aferente.

Primarii care au luat parte în discuții au punctat unanim: deșeurile sunt o bombă ecologică, problema trebuie să fie rezolvată, cu eforturi comune, la nivel regional.