Noutăți

Ședința extraordinară a Comisiei pentru situaţii excepţionale a raionului Ştefan Vodă din 25 aprilie 2020

La  şedinţă au fost prezenţi în aplicația zoom:

Membrii Comisiei:

 1. Vasile MAXIM președinte al raionului, președinte al CSE
 2. Valentina BARBEI            vicepreședinte al raionului, viceprepreședinte al CSE
 3. Vladimir BALIGARI vicepreședinte al raionului, viceprepreședinte al CSE
 4. Oleg TOPOR             şef al SSE Ştefan Vodă, vicepreşedinte al CSE
 5. Nicolae CEBAN secretar al CSE, specialist SAP Consiliul rational
 6. Gheorghe ANGHEL            șef-adjunct al Oficiului teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat
 1. Vitalie FEDUN               reprezentant al S.A. ,,Moldtelecom’’
 2. Andrei TROFIMOV şef al Inspectoratului de Poliție Ştefan Vodă
 3. Ruslan LUPAN şef al Secției administrativ militară Ştefan Vodă
 4. Anatolie GURILĂ                         director-adjunct al IMSP Spitalul raional Ştefan Vodă
 5. Mariana HARET șefa IMSP Centrul de Sănătate Ștefan Vodă
 6. Valeriu BOIAN șef al Centrului de sănătate publică Ștefan Vodă
 7. Iurie NICOLENCO director al Î.M. DP „Apă Canal” Ștefan Vodă
 8. Andrei ISTRATI            şef al Direcţiei regionale Est a IGPF
 9. Raisa BURDUJA șefa Direcției Generale Educație Ștefan Vodă
 10. Aurica CEBOTARI şefa Direcției asistență socială şi protecția familieiŞtefan Vodă
 1. Ina CALIMAN şef al Direcției finanțe a Consiliului raional Ştefan Vodă
 2. Ana CARAMAN şef-adjunct al DTSA Căuşeni, cu raza de acoperire Ştefan Vodă
 1. Valentin BEJAN șef al Inspecției pentru Protecția Mediului Ștefan Vodă

Învitați suplimentar:

 1. Vladislav COCIU, primarul or. Ștefan Vodă;
 2. Oleg CIOBANU, primarul s. Carahasani.

Ordinea de zi a ședinței: 

 1. Cu privire la ridicarea carantinei instituită în s. Carahasani, începând cu data de 27.04.2020.

Raportor: Vladimir Baligari – vicepreședinte al raionului, viceprepreședinte al CSE;

 1. Cu privire la aplicarea Dispoziției nr. 21 din 24.04.2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova;

Raportor: Vladimir Baligari – vicepreședinte al raionului, viceprepreședinte al CSE;

 1. Cu privire la pregătirea IMSP SR Ștefan Vodă pentru reînceperea activității;

Raportor: Anatolie Gurilă – director-adjunct al IMSP Spitalul raional Ştefan Vodă.

 1. Cu privire la situația produselor alimentare din cantinele instituțiilor de învățământ din raionul Ștefan Vodă, termenul de păstrare a cărora expiră;

Raportor: Raisa Burduja – șefa Direcției generale educație Ștefan Vodă.

Pe parginea discuțiilor purtate s-a decis:

 1. Se ia act de informaţiile prezentate de către raportori;
 2. Se împuternicește vicepreșendintele raionului Ștefan Vodă, vicepreșendintele Comisiei pentru situații excepționale a raionului Ștefan Vodă Valentina Barbei, de a înainta demers către Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova privind ridicarea carantinei din satul Carahasani, raionul Ștefan Vodă.
 3. Se vor respecta prevederile Dispoziției nr. 21 din 24.04.2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.

3.1 localitățile cu regim de carantină (or. Ștefan Vodă, s. Talmaza, s. Carahasani) vor respecta prevederile instrucțiunilor Dispoziției nr. 6 din 26.03.2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova;

3.2 președinții comisiilor pentru situații excepționale a localităților raionului Ștefan Vodă (s. Ermoclia și s. Popeasca), vor convoca ședințele comisiilor pentru situații excepționale, în cadrul cărora vor institui un regim special, privind restricționarea deplasării pedestre a persoanelor, circulației transportului auto, respectarea distanței sociale, efectuarea dezinfectării în încăperile închise de aglomerare a persoanelor (magazine, poștă ș.a.) în localitățile vizate;

3.3 președinții comisiilor pentru situații excepționale a localităților raionului Ștefan Vodă, cu excepția localităților prevăzute la pct.3.2, de a convoca comisiile pentru situații excepționale, în vederea stabilirii regimului de activitate a instituțiilor publice.

 1. Președinții comisiilor pentru situații excepționale a localităților raionului Ștefan Vodă vor prezenta hotărârile și procesele-verbale a ședințelor, până la data de 27.04.2020.
 2. Directorul IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă va prezenta până la data de 28.04.2020 Comisiei pentru situații excepționale a raionului Ștefan Vodă necesarul de echipament de protecție pentru personalul medical.
 3. Șefa Direcției Generale Educație va organiza evaluarea produselor alimentare prezente în cantinele instituțiilor de învățământ din raionul Ștefan Vodă, pentru a fi repartizate după necesitate.