Noutăți

Securitatea electrică în pas cu progresul tehnic

Electricitatea este întotdeauna acolo unde avem nevoie de ea. Avem atâta încredere în ea încât nu avem nici un pic de îndoială şi o primim aşa cum este. Noi ştim că ea lipseşte numai când suntem deranjaţi de faptul că a fost întreruptă livrarea ei. Însă orice sursă de energie poate fi periculoasă dacă nu este controlată şi manipulată în modul potrivit. Spre regret, noi nu putem auzi cum electricitatea circulă prin firele electrice deoarece nu dispune de culoare, miros şi sunet. Liniile electrice sunt amenajate de piloni pentru ca oamenii să nu se atingă de ele în timpul activităţilor lor de zi cu zi. Gardurile sunt ridicate în jurul stațiilor electrice pentru ca oamenii să nu între în contact cu echipamentul ce se află acolo. Doar în cazuri de defectare a izolaţiei, ruperii firelor electrice, pătrunderii în instalaţiile energetice, urcării pe pilonii liniilor electrice poate apărea pericol de electrocutare. Pericolul de electrocutare în mult depinde de mediul în care este utilizat receptorul electric cum ar fi umiditatea excesivă, temperatura mediului.

Electricitatea întotdeauna caută calea cea mai uşoară de a ajunge la pământ. Dacă vă atingeţi de firele electrice şi de pământ în acelaşi timp veţi deveni cea mai uşoară cale pentru electricitate de a ajunge la pământ şi respectiv provocarea electrocutării. Când firele electrice a liniilor electrice se deteriorează şi cad la pământ, în urma furtunilor şi vânturilor puternice, există posibilitatea de accidentare de către curentul electric în rază de 8 metri de la locul căderii firului electric.

În ultimul timp, odată cu evoluţia în domeniul tehnic, energia electrică devine o necesitate tot mai importantă pentru viaţa de zi cu zi. Aceasta se manifestă prin apariţia şi perfecţionarea a multor maşini şi aparate electrice moderne, inclusiv de import (maşini de spălat, unelte electrice, cuptoraşe, uscătoare, încălzitoare de apă, pompe de apă, aparate de sudat ş.a.) care sunt utilizate în condiţii casnice.

Toate aceste maşini şi aparate electrice moderne desigur au înlesnit multe procese, însă ele prezintă şi anumite exigenţe faţă de reţeaua electrică la care sunt conectate, pentru asigurarea securităţii electrice la utilizarea lor şi întru evitarea cazurilor de electrocutări şi incendii

Este de menționat faptul că schimbările avute loc în ultimii ani în economia naţională (destrămarea gospodăriilor agricole, lichidarea întreprinderilor industriale, privatizarea obiectivelor social culturale, comerciale) au făcut posibil împroprietarea cu obiective energetice (posturi de transformatoare, linii electrice aeriene şi în cablu). Persoanele fizice, consumatori mici (întreprinderi mici familiare şi individuale, gospodării agricole şi ţărăneşti, tovărăşii pomicole, etc.) apriori nu sunt în stare să poarte responsabilitatea pentru întreţinerea şi exploatarea lor inofensivă în conformitate cu cerinţele Normelor în vigoare. La majoritatea din ele în pofida faptului că de acum mulţi ani nu mai există contractul de livrare a energiei electrice, nu este sarcină pentru a funcţiona, lichidarea racordurilor, branşamentelor nu este efectuată în modul cerut de Regulamentul de furnizare şi utilizare a energiei electrice. Toate aceste obiective au devenit nişte „capcane electrice” pentru persoanele (în special copii) care cunosc apriori că obiectivul nu mai funcţionează de mai mulţi ani şi deci fără îndoială pătrunzând în ele, sunt electrocutaţi.

În pofida eforturilor depuse de către Inspectoratul Energetic de Stat la capitolul profilaxia electrocutărilor nu încetează cazurile de electrocutări în rândurile populaţiei și în special cu copiii.

Statistica electrocutărilor din anii precedenți ne demonstrează că cele mai frecvente cazuri de electrocutări au loc în perioada estivală a anului. Numai în perioada ianuarie-iulie 2017 IES a examinat cauzele și circumstanțele producerii a 19 cazuri de electrocutări, soldate cu decesul a unsprezece persoane dintre care doi copii şi nouă maturi.

După cauze şi circumstanţe cazurile de electrocutare pot fi grupate astfel:

– intervenţii neautorizate în instalaţiile electrice de transport şi distribuţie – 5 caz.

– rupturi de conductori a linilor electrice aeriene(LEA) – 4 caz.

– extinderi neautorizate a rețelelor de iluminare și prize din gospodăriile casnice – 1 caz.

– nerespectarea normelor de protecţie a muncii la utilizarea pompelor de apă – 2 caz., cuptorașelor electrice – 1 caz, agregatelor de fărâmițat cereale – 1 caz, betonierelor – 1 caz.

Dintre 19 cazuri de electrocutări soldate cu deces înregistrate în republică unul a avut loc în raionul Ștefan Vodă. Pe data de 23.06.2017 în jurul orelor 2100 în instalațiile electrice de distribuție a ÎCS ”RED Union Fenosa” SA s. Volintiri, a avut loc un caz de electrocutare cu minora Muntean Iuliana, anul naşterii 2005, care s-a soldat cu decesul accidentatei.

Cauzele accidentului

 • Nerespectarea de către ORED a cerințelor Regulamentului cu privire la exploatarea tehnică a centralelor și rețelelor electrice în vederea curățirii traseului LEA-0,4 kV, fid.2, PT-5 de crengile copacilor sădiți în zona de protecție;
 • Lipsa operativității la înlăturarea defectului cu pricina, anunțat de către un locuitor al satului și înregistrat la serviciul OT24/24 ținând cont de faptul că în ziua respectivă a activat o echipă, care a executat lucrări de reparație a rețelelor electrice în localitatea dată;
 • Plantarea în zona de protecţie a reţelelor electrice a plantaţiilor perene (nemijlocit sub conductorii LEA-0,4kV), fără acordul întreprinderii reţelelor electrice;
 • Apropierea accidentatei la o distanță inadmisibilă de conductorul rupt aflat sub tensiune.

Îngrijorați de starea lucrurilor la capitolul profilaxia electrocutărilor, incendiilor IET Căușeni vine cu un apel către locuitorii raionului:

 • nu urcaţi pe pilonii liniilor electrice aeriene, deoarece firele electrice se află sub tensiune;
 • nu urcaţi în copacii din apropierea liniilor electrice;
 • nu vă apropiați de firele electrice căzute la pământ, deoarece ele se pot afla sub tensiune;
 • nu utilizaţi prelungitoare neomologate, defectate, aparate electrocasnice defectate;
 • nu utilizaţi receptoare electrice confecţionate de sine stătător (artizanale);
 • nu reparaţi de sine stătător receptoarele electrice defectate, să încredinţăm aceste lucrări doar specialiştilor autorizaţi;
 • nu lăsaţi copiii fără supraveghere în încăperi unde sunt conectate receptoarele electrice;
 • nu încălcați regulile de protecție în instalațiile electrice;
 • nu încălcați normele de amenajare și exploatare a instalațiilor electrice;
 • nu interveniți în incinta posturilor de transformare, panourilor electrice și în schemele receptoarelor electrice;
 • evitați utilizarea aparatelor electrice în baie sau în încăperile cu umiditate ridicată: apa în combinaţie cu electricitatea prezintă pericol pentru viaţă;

Nu plantați copaci în apropierea liniilor electrice, iar dacă acestea deja cresc sub liniile electrice, nu urcați pe ei şi nu permiteți copiilor să se urce.

Inspectoratul energetic de stat manifestă o profundă îngrijorare privind circumstanţele cazurilor de electrocutare şi în scopul evitării cazurilor similare pe viitor vine cu un apel stringent către părinţi, pedagogi, specialişti în materie în vederea conlucrării mai strânse, mai concrete, mai eficiente cu generaţia în creştere întru obţinerea unei comportări adecvate a copiilor şi minorilor cu instalaţii electrice, fapt ce va permite o reducere a numărului electrocutărilor în rândul lor.

IET Căușeni