Noutăți

Securitatea circulației rutiere în vizorul comisiei raionale

La 2 decembrie curent, a fost convocată ședința Comisiei raionale pentru redresarea situației privind securitatea circulației rutiere. A prezidat ședința președintele comisiei Valentina Barbei, vicepreședintele raionului. În agenda de lucru au fost incluse chestiuni  vitale pentru locuitorii raionului – fiecare din noi este participant la trafic rutier fie în calitate de conducător auto, fie de pasager sau pieton. Astfel, membrii comisiei au dezbătut chestiuni cu privire la pregătirea către sezonul rece 2020-2021, la conlucrarea cu administrațiile publice locale de nivelul I privind pregătirea și întreținerea drumurilor în perioada de iarnă și situația accidentară în raion.

Prima zi de iarnă cu mult așteptată zăpadă a demonstrat că în raionul Ștefan Vodă drumarii au avut scăpări în activitatea de deszăpezire a drumurilor locale, la fel în coordonarea acțiunilor și informarea corectă despre starea de lucruri. Spre exemplu, o porțiune de drum spre Palanca n-a fost curățată de zăpadă deoarece SA „Drumuri Căușeni” n-a încheiat contractul corespunzător până când fenomenul natural nu le-a obligat să facă acest lucru. Vitalie Luca, șef adjunct al SSP, șef al SIC IP Ștefan Vodă, cât și alți membri ai comisiei au numit fapte concrete care au influențat negativ asupra remedierii situației cu deszăpezirea, demonstrând lui Roman Serbenco, șeful sectorului Ștefan Vodă al SA „Drumuri Căușeni” că este necesar de întreprins un șir de măsuri, stipulate în Planul comun de activități în perioada de iarnă prezentat la ședință de către Sergiu Chioru, ofițer superior auto de stat, IP Ștefan Vodă. Un moment important din plan este asigurarea conlucrării constructive cu administrațiile publice locale de nivelul I. Deși Roman Serbenco a asigurat membrii comisiei că întreprinderea gestionată dispune de tehnica necesară, material antiderapant pentru a face față orice situații, membrii comisiei au propus să remită APL de nivelul I hotărârea comisiei solicitând informația cu privire la contractele încheiate de APL cu agenții economici care dispun de tehnică care poate fi folosită, în situații excepționale, pentru deszăpezirea localităților și drumurilor de acces.

Despre situația accidentară în raion au informat Sergiu Chioru, subliniind că numărul de accidente este mai mic comparativ cu perioada respectivă a anului precedent ce se datorează traficului rutier scăzut din cauza pandemiei. Deși poliția rutieră depune eforturi susținute pentru a securiza circulația rutieră, este imposibil de exclus factorul uman, au subliniat membrii comisiei.

Andrei Popovici, șef al Serviciului prevenție al Secției situații excepționale Ștefan Vodă, a propus membrilor comisiei de desfășurat, cât mai urgent, o ședință a comisiei, invitând reprezentanții întreprinderilor de transportatori auto, deoarece securitatea rutieră depinde de starea transportului de pasageri care trebuie să corespundă cerințelor tehnice în condiții de iarnă. Totodată să fie invitați reprezentanții întreprinderilor-furnizori de gaz, energie electrică, apă pentru a coordona efectiv acțiunile în cazul situațiilor excepționale. Astfel, ședința va avea loc la 8 decembrie curent.

Valentina Barbei a menționat la finele ședinței importanța conlucrării intre toate structurile statului în vederea coordonării eforturilor comune întru asigurarea securității circulației rutiere. Responsabilitatea în îndeplinirea obligațiunilor de serviciu, momentul organizatoric bine definit când fiecare cunoaște cum trebuie să acționeze în momentele dificile vor da posibilitatea de a face față situațiilor excepționale în cazul calamităților naturale. Cu natura nu e de glumit, trebuie să fim bine pregătiți atât tehnic, cât și la nivel uman, această este menirea comisiei raionale, a conchis președintele comisiei Valentina Barbei, mulțumind pentru poziția activă în domeniul profesat al fiecărui membru al comisiei.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”