Cultură, Tineret, Sport și Turism Noutăți

Sectorul de tineret a avansat în ultimii ani, dar necesită suport pentru a valorifica mai mult potențialul tinerilor

   Pentru ca tineretul să devină o prioritate a administrației publice locale, a fost inițiat procesul de elaborare a strategiei raionale pentru tineret. Strategia Raională de Dezvoltare a Sectorului Tineret  Ștefan Vodă  2022-2024  se vrea a fi primul document oficial la nivel de raion menit să dezvolte   și să consolideze sectorul de tineret din raion, urmărește resetarea relației dintre autoritățile raionului Ștefan Vodă și tineri, dar și crearea de mecanisme pentru fondarea și abilitarea structurilor asociative de tineri, în vederea creșterii nivelului participării tinerilor la procesele decizionale din comunitate, încurajarea participării civice și voluntare a tinerilor la dezvoltarea durabilă a comunității din care fac parte, precum și creării de platforme viabile de dialog și acțiune, bazate pe relații de încredere în vederea îmbunătățirii vieții tinerilor din raion și asigurarea incluziunii lor sociale.

   Procesul de elaborare a  strategiei  s-a desfășurat în mai multe etape, au fost consultate mai multe documente de politici publice specifice sectorului de tineret, au fost organizate o serie de ateliere de discuție/consultări cu tinerii din Ștefan Vodă. La etapa incipientă a procesului de elaborare a documentului, a fost desfășurat un studiu raional pe un eșantion de 1020 de tineri din raion, pentru a documenta opinia și cunoștințele tinerilor referitor la voluntariat și participare civică, inclusiv pentru a observa nivelul de participare  a acestora la procesele decizionale, implicarea în activități, petrecerea timpului liber, precum și să identificăm principalele probleme și necesități ale acestora.

   În cadrul celei de-a doua etapă, tinerii au avut oportunitatea de a dialoga în cadrul unui forum raional al tinerilor, cu reprezentanții Consiliului Raional Ștefan Vodă.

În cadrul celei de-a treia etape a fost realizată o analiză de birou în baza datelor colectate cu privire la situația generală a tinerilor din raion, inclusiv de la Biroul Național de Statistică, Consiliul Raional Ștefan Vodă, Agenția Națională pentru ocuparea Forței de Muncă, Centrul de Sănătate publică Ștefan Vodă și alte structuri. Etapa a patra, a presupus formularea obiectivelor generale ale strategiei, menite să dezvolte sectorul de tineret din raion și să aducă plus valoare tinerilor, și formularea obiectivelor specifice.

   În cadrul etapei cu numărul cinci, au fost formulate un set de acțiuni pentru fiecare obiectiv specific, stabiliți indicatorii de implementare a strategiei și indicatorii de monitorizare și evaluare a strategiei.

   Etapa finală a presupus informarea largă a tinerilor privind cadrul strategic elaborat, consultarea documentului cu autoritățile publice locale și principalii actori cheie din domeniul de tineret și integrarea recomandărilor recepționate în urma consultării pentru validarea finală a strategiei. Așa cum la consultări publice trebuie să oferim acces pentru toți cetățenii activi și factorii interesați, îngrijorarea noastră și a partenerilor noștri pentru sănătatea și starea de bine  în contextul actual al pandemiei de COVID-19, au fost propuse  două forme de participare la consultări: prezența online la conferința zoom; live pe facebook și pe pagina de volintari Oamenii V Ștefan Vodă.

   Consultările  publice au fost organizate în cadrul proiectului Youth Activation  Program finanțate de către  Ministerul Educației Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, în cadrul programului de granturi pentru organizațiile de tineret 2021 și este implementat de AO Asociația Internațională a Tinerilor în parteneriat cu Echipa de Voluntari OameniiV  Ștefan Vodă, cu suportul Consiliului Raional Ștefan Vodă.

   În format online, evenimentul a adunat virtual peste 40 de persoane din 19 localități ale raionului (Ștefan Vodă, Antonești, Crocmaz, Carahasani, Căplani, Copceac, Cioburciu, Olănești, Marianca de Jos, Ermoclia, Feștelița, Palanca, Purcari, Răscăieți, Slobozia, Ștefănești, Volintiri, Tudora, Talmaza); tineri și tinere, reprezentanți  ai autorităților publice raionale și locale (Fondul pentru Tineri Ștefan Vodă; Fondul de Antreprenoriat pentru Tineri Ștefan Vodă), inclusiv și parteneri de dezvoltare (Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova în persoana dnei Larisa Macarenco, consultant principal; Consiliul Raional Ștefan Vodă; Direcția generală educație Ștefan Vodă; Asociația Internațională a Tinerilor; Echipa de Voluntari Oamenii V Ștefan Vodă).

   Evenimentul online Strategia Raională de Dezvoltare a Sectorului Tineret Ștefan Vodă  2022-2024  a servit drept o platformă de interacțiune pentru actorii de tineret din localitățile raionului cu scopul schimbării radicale a lucrurilor în acest sector.

   În mesajele sale de salut către participanți atât reprezentantul Ministeruuil Educației și Cercetării al Republicii Moldova, cât și dl Vladislav Cociu, primar de Ștefan Vodă, dl Eugeniu Prutean, primar de Talmaza, dl Oleg Ciobanu, primar de Carahasani și-au exprimat părerea, menționând că: reușitele unei politici de tineret depind de  inițiativa, energia, implicarea, ideile și participarea tinerilor care  au demonstrat  deja că pot fi o resursă valoroasă pentru dezvoltarea comunităților și societății. Trăim într-o lume dinamică, cu provocări multiple, dar, în același timp, foarte flexibilă, predispusă la schimbări.  În acest  context, vă îndemnăm  să  oferiți tot ce aveți mai bun…

   Propunerile, sugestiile dumneavoastră le așteptăm pe adresa de e-mail: directiaculturasv@mail.ru. Vocea fiecărui tânăr contează pentru elaborarea și implementarea Strategiei.

   Notă: Pe baza rezultatelor acestor consultări, proiectul de Strategie va fi îmbunătățit, urmând ca ulterior să fie remis spre aprobare Consiliului Raional Ștefan Vodă.

Valentina Uța, șef direcție cultură, tineret, sport și turism