IMSP „Spitalul raional” Noutăți

Secția reabilitare a IMSP ,,Spitalul Raional Ștefan Vodă,, reparată capital

Sporirea calității serviciilor prestate în instituțiile medicale reprezintă obiectivul prioritar al conducerii raionului și  Consiliului raional Ștefan Vodă. Respectiv, crearea condițiilor de muncă și de acordare a serviciilor medicale mai bune, se înscriu în compartimentul acțiunilor întreprinse în acest scop.

Recent s-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor de reparație capitală a secției de reabilitare a IMSP Spitalul Raional Ștefan Vodă.

Lucrările s-au realizat cu susținerea financiară a fondatorului – Consiliul raional. Costul proiectului ,,Reparația capitală cu reprofilarea saloanelor secției de reabilitare a IMSP Spitalul Raional Ștefan Vodă constituie 1 mln. 500 mii lei.

Comisia pentru recepția lucrărilor de reparație a examinat calitatea acestora în prezența reprezentantului executorului ÎI,,Pădureț,,. Au fost depistate unele neajunsuri, pe care executorul și-a asumat de a le înlătura în scurt timp.

Recepția finală a lucrărilor este preconizată pentru data de 10 martie curent, unde membrii Comisiei vor decide asupra admiterii recepției. Prin aceasta se certifică faptul că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului de lucrări/de execuţie. Termenul de garanție asumat de către ÎI,,Pădureț,, pentru reparația efectuată – 60 luni.