Noutăți

SE „BIOTICA”: seminar privind problemele sistemelor de aprovizionare cu apă

La  29 noiembrie curent, Societatea Ecologică „Biotica” în conlucrare cu Consiliul raional Ștefan Vodă a desfășurat seminarul privind problemele sistemelor de aprovizionare cu apă, sursele de finanțare și experiența de amenajare în cadrul proiectului „Activități de asigurare a durabilității pentru ecosistemele priacvatice în Zona Ramsar „Nistru de Jos”, finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare. La activitate au fost prezenți dl Alexandru Pavlicenco, vicepreședintele raionului Ștefan Vodă, primarii localităților din zona nistreană, reprezentanți ai ONG-urilor de mediu, reprezentanții raionului Căușeni.

Conform agendei de lucru, dl Alexei Andreev, președintele SE „Biotica”, și dl Gabriel Mărgineanu, consultant al SE „Biotica” au prezentat rezultatele proiectului pentru perioada decembrie 2014-august 2016.

În cadrul proiectului a fost efectuată (SRL „Vitansia”) evaluarea măsurilor prioritare în s. Talmaza și Popeasca (2015); au fost instalate turnuri de apă I (50 m3) și II (25 m3) în s. Popeasca, au fost instalate 250 contoare de apă de la proiectul dat în fântânele noi făcute prin proiectul primăriei finanțat de Fondul Ecologic Național.

Întru diminuarea riscului inundaţiilor pentru partea de jos a s. Cioburciu au fost efectuate lucrările total din sursele proiectului dat și sistema anti-viitură este operațională. A fost obținut proiect din FEN pentru îmbunătățire a unor componentelor din sistemă. Un alt rezultat îmbucurător – a fost pregătită prima boişte (locul unde se face depunerea și fecundarea icrelor), iar a doua boişte argumentată şi planificată. O atenție sporită a fost acordată informării populației despre scopurile și consecințele proiectului, prin urmare a crescut nivelul de conștientizare a necesității de ocrotire și păstrare a ecosistemelor priacvatice din Zona Ramsar.

Despre Programul Național de implementare a Protocolului privind Apa și Sănătatea pentru anii 2016-2025 și obligațiunile din Acordul de Asociere a vorbit dl Andrei Isac, consultant al SE „Biotica”. (Pentru informare: acest program a fost adoptat prin HG 1063 din 16 septembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial din 20.09.2016, art.1141). Printre obiectivele specifice ale Programului se enumeră: asigurarea către anul 2025 a distribuirii apei potabile sigure în 100 procente instituţii pentru copii şi reducerea până la 20 procente a probelor de apă potabilă neconforme la parametrii chimici de bază şi 5 procente la parametrii microbiologici; reducerea cu 20 procente către anul 2025 a numărului de izbucniri epidemice de boli infecţioase şi a incidenţei bolilor condiţionate de apă; asigurarea accesului la sisteme durabile de apă potabilă în 100 procente instituţii pentru copii şi a accesului populaţiei generale la sisteme de apeduct până la 75 procente către anul 2025; asigurarea către anul 2025 în proporţie de 100 procente a accesului populaţiei la sisteme îmbunătăţite de sanitaţie, inclusiv până la 50 procente la sisteme de canalizare; creşterea nivelurilor de performanţă a sistemelor colective de alimentare cu apă, sanitaţie şi a altor sisteme; creşterea până la 80 procente a ponderii populaţiei care posedă cunoştinţe relevante privind siguranţa apei potabile, igiena şi sănătatea etc.

Dl Anatolie Calașnic s-a referit la problemele și greșelile tipice în lucrul cu organizațiile de proiectare și construcție a sistemelor de aprovizionare cu apă, oferind și unele sfaturi utile.

Cei prezenți la seminar s-au inclus foarte activ în dezbateri, apreciind pozitiv partea teoretică a Programului de implementare a Protocolului privind Apa și Sănătatea și obligațiunile din Acordul de Asociere. Din păcate, este anevoioasă transpunerea programului în practică, a punctat dl Boiștean, primar de Purcari, dar și alți vorbitori. Se cheltuiesc sume enorme pentru proiectarea tehnică a apeductului, iar apoi nu se găsesc investiții pentru implementarea proiectelor. Timpul trece, pentru a propune proiectul altor investitori trebuie de actualizat proiectul tehnic, iarăși cheltuind nu puțini bani. Dl Wissotzky, primar de Cioburciu a menționat că n-au izbândă la finanțatori localitățile care nu dispun de planul urbanistic. Deoarece elaborarea planului urbanistic este foarte costisitoare, majoritatea localităților din raion nu dispun de acest plan. Dl Calașnic a propus o soluție – elaborarea calcului tehnico-economic care va permite construcția apeductului pe porțiuni, în funcție de investițiile disponibile.

Au fost puse în discuție și alte chestiuni ce țin de problemele sistemelor de aprovizionare cu apă, dar și proiecte energie solară care pot aduce beneficii comunităților. Pentru implementarea proiectului cu energie solară trebuie să unească eforturile 8-10 primării, a accentuat dl Mărjineanu. Consultanții SE „Biotica” sunt gata să acorde ajutorul necesar.dsc00211 dsc00219 dsc00227