Noutăți Posturi Vacante

Se anunţă concurs la funcţia vacantă de specialist SAM Ştefan Vodă, Centrul militar teritorial Căuşeni.

În conformitate cu Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008 şi Hotărârii Guvernului RM nr. 201 din 11 martie 2009 Centrul militar teritorial Căuşeni anunţă concurs la funcţia vacantă de specialist SAM Ştefan Vodă, C.M.Trt. Căuşeni.

La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova cu studii superioare în domeniul pedagogic, psihopedagogic, deţinători de grad de calificare a funcţionarului public, apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei.

Candidaţii la concurs pentru ocuparea funcţiei vacante prezintă comisiei de concurs:

  • Curriculum vitae;
  • Copiile actelor de studii;
  • Copiile actelor ce confirmă gradul de calificare a funcţionarului public;
  • Extras din carnetul de muncă;
  • Cererea individuală de înscriere la concurs;
  • Certificatul medical. 

Pentru informaţii adăugătoare, doritorii se pot adresa în cadrul secţiei administrativ-militară Ştefan Vodă, or. Ştefan Vodă, str. Testimiţanu 1. 

Dosarele vor fi depuse la Centrul militar teritorial Căuşeni până la data de 01.11.2017.

Adresa: or. Căuşeni, str. Mateevici, 21 

Şef secţie administrativ–militară Ştefan Vodă

maior                                      Ruslan LUPAN