Noutăți

„Școala și biserica: parteneri pentru educație”

Direcția generală educație în comun cu școala duminicală „Sfânta Cuvioasa Parascheva” recent au desfășurat un seminar metodologic raional cu genericul „Școala și biserica: parteneri pentru educație” la care au participat slujitorii bisericii şi profesori la disciplina opţională „Religie”. Întrunirea a avut mai multe scopuri: accentuarea rolului școlii şi al bisericii ca principali factori de cultură şi educaţie în comunitate, sporirea capacităţii profesionale a profesorilor de religie, promovarea bunelor practici în domeniul educaţiei moral-spirituale în comunitate, revigorarea interesului pentru educaţia moral-spirituală în comunitate, crearea oportunităţilor pentru organizarea activităţilor extracurriculare şi predarea disciplinei „Religie” în instituţiile de învăţământ preuniversitar.

Evenimentul a demarat cu mesajul protoiereului Anatolie Răilean, protopopul raionului Ștefan Vodă care a menţionat necesitatea și utilitatea acestor întruniri metodice, prin care se cunosc şi care apropie pe cei implicaţi în predarea disciplinei „Religie”. A adresat un frumos mesaj de salut participanților seminarului gazda și moderatoarea preoteasa Olga Apostol din parohia „Nașterea Maicii Domnului”, apoi au urmat mesaje de salut din partea direcției generale educație, a reprezentanţilor direcţiei mitropolitane şi a oaspeţilor evenimentului. Dl Veaceslav Iordăchescu, inspector eparhial, s-a referit la scrisoarea metodică şi la dificultăţile implementării acestei discipline la nivel raional.

Cei prezenți la seminar au participat foarte activ în discuții, numind problemele cu care se confruntă în predarea disciplinei. Totodată participanții, venind cu diferite sugestii ce țin de organizarea activității metodice, au propus și unele soluții, reieșind din practica proprie, au făcut schimb de experiență. Preotul Octavian Moșin, doctor conferențiar universitar la USM, și-a exprimat ferma convingere că numai o personalitate cu dubla vocație – de păstor și pedagog – are dreptul să pășească pragul școlii pentru a preda religia.

Orele de religie sunt opționale, astfel elevul trebuie să fie motivat pentru a face alegerea în folosul acestei discipline. Nu numai orele cu teorie, dar și activitatea extracurriculară, bine gândită și interesantă, stimulează elevii să vină la lecții de religie. Un exemplu bun în acest sens este activitatea școlii duminicale înființată de către preotul Ioan şi preoteasa Olga Apostol din parohia „Naşterea Maicii Domnului” din oraşul Ștefan Vodă. Dumnealor împreună cu enoriașii, în vara anului curent, au organizat tabăra de vară pentru copii din orașele Ștefan Vodă și Călăraș. Vizitele reciproce cu un program vast de activități duhovnicești au avut un impact puternic asupra copiilor. Orele de religie care se predau la școala duminicală sunt atractive pentru elevi, deoarece după studierea bibliei (preoteasa Olga Apostol este un pedagog înnăscut) copiii cu plăcere se ocupă cu diferite îndeletniciri. Cu copiii se ocupă voluntarii din centrul raional – dna Maria Harcenco (broderie cu mărgeluțe (biser), dna Lilia Rodnițchi (confecționarea obiectelor din biser), dna Olesea Topor (studierea limbii engleze). E meritul organizatorilor că deseori copiii nu vor să plece acasă de la școala duminicală.

Discipolii centrului raional de creație a elevilor de la școala primară și școala profesională au venit în fața participanților la seminar cu un amplu program artistic-duhovnicesc, accentuând necesitatea credinţei şi a dascălului pentru fiecare suflare omenească.

Astfel, a fost un seminar practic, util, care a chemat participanții să consolideze legătura între familie, școală, biserică, autoritățile publice locale, deoarece nu există o sarcină mai importantă decât educația copiilor prin prisma principiilor și valorilor creștinești.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”

14812898_677761272386148_1830291625_o dsc00208 dsc00210 dsc00226 dsc00238 dsc00239 dsc00246 dsc00250 dsc00253dsc00328