Noutăți

Școala profesională Ștefan Vodă în vizorul demnitarilor de stat

La data 15 aprilie curent, în cadrul vizitei de lucru, deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, dl Igor Vremea împreună cu preşedintele raionului dl Iurie Moiseev au avut o întrevedere cu angajaţii Școlii Profesionale din centrul raional.

E de menţionat faptul că, în comparaţie cu alte instituţii de învăţământ din raion, şcoala profesională mai puţin s-a bucurat de atenţie din partea conducătorilor, fapt care a şi servit ca temei pentru întrunire. Drept fir roșu al ședinței au constituit problemele cu care se confruntă instituţia, necesităţile şi, nu în ultimul rând, rezultatele, care sunt deloc nu puţine, însă nu prea cunoscute.

Dl Igor Vremea a adus la cunoştinţă proiectele naţionale demarate, implementate şi în raionul Ştefan Vodă. Preşedintele raionului Iurie Moiseev s-a referit la programul raional de guvernare.

Spre bucuria celor prezenţi a fost informaţia privind alocarea a peste un milion de lei din bugetul de stat pentru reparaţia sălii sportive a şcolii, în care se desfășoară multe acţiuni de nivel raional.

Într-un dialog constructiv, cei prezenţi au abordat mai multe probleme cum ar fi: dublarea competenţelor şcolii profesionale şi a colegiilor de învăţământ, acordarea compensaţiilor băneşti anuale pentru cadrele didactice şi altele ş.a. În final, s-a convenit la formarea unui grup de iniţiativă, care ar sistematiza toate problemele şi propunerile ce ţin de procesul educaţional, cu organizarea ulterioară a întrunirii cu Secretarul de Stat, reprezentant al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării.

Menţionăm că în cadrul ședinței au fost discutate nu doar problemele educației. Având în vedere că majoritatea celor prezenţi sunt locuitori ai oraşului Ştefan Vodă, au fost abordate probleme şi de interes local, cum ar fi necesitatea construcţiei sistemului de canalizare în sectorul privat, reparaţia drumurilor, amenajarea localităţii şi altele.

De toate propunerile şi doleanţele, după competenţă s-a luat act de către domnii deputat şi preşedinte al raionului cu identificarea soluțiilor posibile de rezolvare.