Cultură, Tineret, Sport și Turism Noutăți

Școala de Arte – diapazon estetic!

Citisem undeva ,,Școala de artă este portalul prin care copiii pătrund în lumea minunată și miraculoasă a artei. Aici, tinerele talente prin creativitatea, diligența și sârguința proprie aprind totul și pe toți în jur…”.

Dar, se s-ar întâmpla oare, dacă într-o zi acest portal s-ar închide?  Evenimentele recente, restricțiile severe din cauza situației epidemiologice dificile din țară și întreaga lume, ne-au făcut pe toți să ne gândim la aceasta. Ce ar fi? Ce s-ar întâmpla în continuare? …Cum să păstrăm oportunitatea de a primi educație de calitate pentru copiii noștri? … Cum să păstrăm pofta de frumusețe atunci, când toată lumea este confuză și deprimată?

Nu fiecărui copil i s-a oferit cu ușurință trecerea la învățământul la distanță, fiind foarte dificil de a stăpâni și însuși materialul didactic în formate digitale neobișnuite. A fost greu atât pentru profesori, cât și pentru părinți, deoarece în timpul lecțiilor online nu există o legătură tactilă și psihologică între elev și dascăl.A fost greu pentru toată lumea, dar s-a reușit!

Vreau să vă împărtășesc impresiile proprii la acest capitol. Conform atribuțiilor de serviciu, am participat la examenele finale la Școlile de artă din raionul nostru și filialele acestora: Școala de Arte ,,Marie Bieșu,, din or.Ștefan Vodă cu 8 filiale și Școala de Arte din satul Olănești cu 2 filiale.

Școala de Arte ,,Maria Biesu,, în anul de învățământ încheiat recent a fost frecventată de 606 elevi, care au studiat la cele patru secții (muzică, coregrafie, pictură și teatru), cu 48 de profesori, 4 echipe de creație. În Școala de Arte Olănești și filialele sale au studiat 225 de elevi, de asemenea în 4 secții și cu 25 de profesori. Colectivul pedagogic în ambele instituții este la o cotă înaltă de profesionism! Sunt profesori și maeștri de concert de categoriile superioară, unu și doi. Responsabili, într-u totul și cu suflet dedicându-se muncii. Iar rezultatul este evident!

Elevii școlilor de arte au fost întotdeauna și sunt participanți activi la evenimente culturale raionale, naționale și internaționale. De-a lungul anilor de existență, școlile au experimentat atât bucurii, cât și transformări, continuând să întâlnească cu plăcere noi elevi și cu mândrie să-și petreacă absolvenții.

Totul se schimbă… Un singur lucru rămâne constant! Profesionalismul și dedicația pedagogilor, sprijinul și înțelegerea părinților, sârguința elevilor. Acestea sânt elementele de bază, care determină succesul instituțiilor de educație extrașcolară! Aici, copiii învață să cânte la instrumente muzicale, să studieze disciplinele teoretice, de artă vizuală și muzicală, să înțeleagă capodoperele muzicale, plastice și coregrafice, să savureze frumusețea lumii din jur! Învață să picteze, să cânte, să danseze, să gândească și să creeze noi imagini artistice, întruchipându-le în limbajul istoriei artelor.

Școlile de artă au reușit să devină un fel de diapazon estetic, dând tonul întregului mediu cultural al orașului și raionului nostru. Prin munca în comun s-a format o fundație creativă pentru întreg raion. În orașul Ștefan Vodă nu există teatre, muzee de artă, săli filarmonice… oamenii neavând posibilități  de a cunoaște estetic Marea Artă. Prin urmare, Școlile de arte, Casele de cultură și bibliotecile au fost și rămân instituții care creează un spațiu cultural unic în zona noastră.

Munca pedagogilor în domeniul artei în condițiile tehnologiilor moderne nu este doar o slujbă, este un serviciu cu dedicație. În prezent, personalul didactic este principala forță motrice a instituțiilor de învățământ. De-a lungul anilor, școlile au petrecut absolvenți, dintre care mulți și-au continuat educația în domeniul creativ a expresiei de sine.

143 de absolvenți au absolvit școlile de artă din raionul nostru anul acesta! Dintre care 104 au absolvit Școala de Arte ,,Maria Biesu,, din Ștefan Vodă și filialele sale, 30 de absolvenți ai secției de pictură, 47 – coregrafie, 9 – teatru și 18 secția de muzică. Școala de Arte Olănești au absolvi-o 40 de elevi, dintre care 20 au absolvit secția de muzică, 5 – secția de artă, 7 – coregrafie și 8 – secția de teatru.

Înscriindu-se la școala de arte, nu toți elevii ajung la final, dar acei ajunși la ceremonia de absolvire sunt cei mai harnici și persistenți! Examenele de absolvire trec întotdeauna cu o notă de tristețe, pentru că vine momentul de se lua rămas bun de la școală. Și, indiferent de câți ani trec, procesul de dobândire a cunoștințelor rămâne pentru totdeauna în inima fiecărui copil. La urma urmei, sensul principal constă nu numai în învățare, ci și în cunoașterea de sine, pentru autodeterminare, autoperfecționare și autorealizare!

Respect directorilor Școlior de Arte dl Valeriu Moraru (or.Ștefan Vodă) și Ecaterina Gerasimovici (s.Olănești), precum și întregului corp didactic, cu mândrie pentru elevi și succesele acestora!

                                   Victoria Arutiunean, specialist principal DCTST