Noutăți

Schimbări majore în sistemul educațional

Direcția generală educație a desfășurat, conform programului de lucru, la 14 februarie curent, ședința de lucru cu managerii școlari. Tradițional, la această întrunire au fost prezenți dl Nicolae Molozea, președintele raionului, și dl Vaslile Gherman, vicepreședintele raionului.

Dna Galina Iuraș, șef adjunct al DGE, a informat managerii școlari despre prioritățile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării privind dezvoltarea curriculară pentru anul 2018, Nomenclatorul instituției de învățământ. În documentele acestea sunt multe abordări noi cu care trebuie să fie familiarizați toți membrii colectivelor didactice. La acest capitol au apărut multe întrebări, ce vorbește despre faptul că documentele în cauză au fost studiate cu mare atenție de managerii școlari.

Se vor produce multe schimbări ce țin de activitatea cadrelor didactice. Astfel, cadrele didactice cu sarcina didactică de 18 ore obligatoriu se vor afla în instituția de învățământ 35 de ore. Dacă profesorul are mai puține ore, timpul se va calcula proporțional. Pentru aceasta în instituție trebuie să fie create condițiile necesare: profesorul trebuie să aibă spațiu necesar, să aibă acces la calculator, copiator, bibliotecă etc. S-au discutat foarte multe momente care țin de aceste schimbări radicale. Dna Burduja a informat că documentele au intrat în vigoare, se va activa în acest regim până la sfârșitul anului școlar, iar în luna mai toate instituțiile vor avea posibilitatea să prezinte opiniile, propunerile, care vor fi generalizate și remise MECC pentru a fi luate în considerație în elaborarea documentelor finale care vor fi obligatorie pentru sistemul de învățământ.

În luarea sa de cuvânt dl Molozea a subliniat că metodologia este complicată, tot ce este nou să asimilează nu atât de ușor, însă este îmbucurător faptul că ministerul de resort vrea să cunoască opiniile și propunerile cadrelor didactice și să țină cont de ele. Dacă este necesar, se pot organiza mai multe instruiri, întâlniri cu specialiștii ministerului, chiar și cu dna Monica Babuc. Dl Molozea a cerut cu insistență ca copiii rămăși fără grija părintească să fie în centrul atenției a instituției de învățământ, diriginților de clasă pentru a preveni cazurile tragice similare celuia ce a avut loc în s. Talmaza. Președintele raionului a insistat ca în gimnazii și licee să fie făcute ședințe de totalizare a activității în prezența primarului localității care trebuie să cunoască bugetul instituției și gestionarea lui, problemele cu care se confruntă pedagogii și conducerea instituției. Este important de avut relații bune de conlucrare cu autoritățile publice locale de nivelul I pentru soluționarea în comun problemelor din comunitate din care face parte și școala. Consiliul raional va susține, în diferite moduri, și în continuare domeniul educației, dar, totuși, este necesar de gestionat cât mai bine bugetele, deoarece situația financiară a unor instituții de învățământ este cu adevărat precară. Trebuie de gândit cum de folosit spațiu liber al instituțiilor pentru a avea unele venituri, de elaborat proiecte pentru atragerea investițiilor, a conchis dl Molozea.

Dl Vasile Gherman a subliniat că informația prezentată are multe semne de întrebare, trebuie de pregătit bine colectivele pentru activitatea în noul regim. Evident, mulți din acei care își făceau orele și plecau acasă deoarece mai mult nu le păsa de nimic, vor fi nemulțumiți, însă le rămâne să se conformeze cu noile reguli. Până în luna mai este timp pentru a simți pe pielea proprie scăpările, neclaritățile, lacunele și de a argumenta propunerile adresate ministerului pentru a schimba situația în bine în noul an școlar. Vicepreședintele raionului a subliniat că conducerea raionului este îngrijorată de climatul psihologic în unele instituții de învățământ, prin urmare a propus de a începe ședințe propuse de președintele raionului în instituțiile în cauză pentru a contribui la normalizarea situației alarmante.

În continuare au fost abordate un șir întreg de chestiuni de ordin metodic și organizatoric.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”