Cultură, Tineret, Sport și Turism

Schimbarea la față în cultură

Niciodată sala de ședințe a Consiliului raional n-a găzduit un colectiv atât de mare ca colectivul angajaților din sfera culturii. Directorii caselor și căminelor de cultură, bibliotecilor publice, conducătorii centrelor de artizanat și muzeelor s-au întrunit la Ștefan Vodă pentru a analiza ce s-a câștigat, dar și ce s-a pierdut în 2015, ce trebuie de amplificat și ce trebuie de recuperat în 2016.

Raportul prezentat de dna Valentina Uța, șefa direcției cultură, tineret, sport și turism, a reflectat gradul de realizare a acțiunilor stipulate în planul de activitate, elaborat în conformitate cu documentele raionale de dezvoltare strategică, documentele de politici culturale și prioritățile domeniului culturii. Astfel, nivelul de realizare a planului de activitate al DCTST structurat pe 5 obiective cu 110 acțiuni este de 93 procente.

În 2015 DCTST a fost implicată cu succes în 5 programe culturale cu caracter internațional care au avut loc în România, însă n-au fost onorate invitațiile de participare la festivalurile internaționale cu caracter cultural-turistic în Turcia, Bulgaria, Italia și Grecia din motive obiective. Artiștii amatori și centrele de artizanat au participat la 5 programe culturale cu caracter național. Pe parcursul anului au fost organizate în parteneriat cu bibliotecile publice, muzee, școlile de artă, casele și căminele de cultură manifestări de amploare dedicate evenimentelor și datelor importante: Ziua Națională a Culturii, Caravana Națională a Voluntariatului, Ziua copiilor,  Festivalul de poezie și cântec patriotic „Grigore Vieru”, „Ziua vinului”, omagierea Ecaterinei Malcoci, festivalul-concurs „Pe urmele Mariei Bieșu”. La acestea manifestări și alte acțiuni culturale au participat aproximativ 35000 spectatori.

În domeniul bibliotecilor principalul proiect realizat a fost Novateca. De computere și alt echipament au beneficiat 23 de biblioteci. Prin urmare, a crescut numărul vizitelor la bibliotecile publice. Vizitatorii preferă comunicarea prin rețele de socializare sau Skype, se informează, citind noutăți sau articole, lucrează la calculator, să distrează (jocuri, muzică etc.). Din păcate, numai 11 biblioteci au avut achiziții de carte în 2015: Ștefan Vodă – 75300 lei, Antonești – 6040 lei, Brezoaia – 10000 lei, Căplani – 6000 lei, Cioburciu – 8000 lei, Crocmaz, biblioteca publică – 3387 lei, biblioteca pentru copiii – 6789 lei, Purcari – 7390 lei, Viișoara – 4000 lei, Semionovca – 10000 lei, Talmaza nr. 1 – 15000 lei. Pentru restul bibliotecilor primăriile au alocat surse doar pentru abonarea periodicii, iar primăria Feștelița n-a alocat bani nici pentru ziare și reviste. Cu regret, nicio bibliotecă nu dispune de cărți pentru romi.

Principala problemă cu care se confruntă formațiunile de amatori (76 la număr cu 968 membri), casele și căminele culturale este lipsa acută a personalului de specialitate. Dotarea cu strictul necesar lasă mult de dorit. Colaboratorii DCTST au efectuat 36 deplasări în teritoriu pentru monitorizarea aplicării în practică a proiectelor proprii realizate în cadrul programelor socio-culturale (sărbători tradiționale locale, religioase, festivaluri, ateliere, concerte etc.) La finele anului 2015 colectivele au trecut atestarea. Prin urmare, titlul „model” au pierdut 10 colective, iar la alte șase colective a fost conferit acest titlu.

Dna Uța a analizat și alte aspecte ale activității DCTST în anul 2015, numind punctele forte și cele slabe, propunând soluții de rigoare, stipulând obiectivele și prioritățile pentru anul 2016. Colegii de breaslă au completat raportul, au venit cu unele propuneri concrete întru îmbunătățirea activității.

Vicepreședintele raionului dl Vasile Gherman, cunoscând în detalii activitatea DCTST, a confirmat faptul că cifrele și faptele numite în raport sunt reale, fiindcă cu adevărat s-a muncit mult atât în cadrul direcției, cât și în teritoriu, au fost înregistrate succese îmbucurătoare la nivel raional, național și internațional. Manifestările culturale de amploare sunt apreciate pozitiv de public și conducerea raionului care face tot posibilul pentru a încuraja și a motiva lucrătorii din sfera culturii spre munca creativă și noi succese. Nu greșește numai acela care nu muncește, de aceea întotdeauna în orice activitate este loc pentru mai bun, a concluzionat dl Gherman, mulțumind pe cei prezenți în sală pentru devotament în pofida tuturor circumstanțelor nefaste pentru cultura națională.