Noutăți

Sărut mâna, iubite dascăle!

(Imagini de  la eveniment găsiți în rubrica „Galerie foto”)

 

La 3 octombrie curent, la Ștefan Vodă, în mod solemn, a fost consemnată, anticipat, Ziua Mondială a Educației și Ziua Profesorului. Sărbătoarea, tradițional, a avut loc în casa de cultură din centrul raional unde s-au adunat cadrele didactice și manageriale din instituțiile de educație timpurie și preuniversitară, angajații direcției generale educație, liderii sindicali, primarii localităților, șefii direcțiilor Consiliului raional. La evenimentul de omagiere a dascălilor a fost prezentă conducerea raionului – dl Nicolae Molozea, președintele raionului, vicepreședinții raionului domnii Vasile Gherman și Alexandru Pavlicenco, reprezentantul Oficiului teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat, dl Alexandru Baluță.

Primul cadou sărbătoriții au primit de la învățăcei care au ieșit în scenă pentru a-și expune, prin un montaj literar, sentimentele de stimă profundă și dragoste față de profesori săi. „La mulți ani cu sănătate” le-a dorit colegilor de breaslă membrii colectivului coral „Crescendo” condus de dl Iurie Pogor. Prezentatorii sărbătorii, dna Angela Țih, directorul liceului „M. Bieșu” s. Volintiri și dl Ștefan Surjenco au pregătit pentru omagiați cele mai frumoase felicitări în proză și versuri dedicate pedagogilor. A felicitat colegii cu sărbătoarea profesională, mulțumindu-le pentru munca cu responsabilitate și dăruire, dna Raisa Burduja, șefa direcției generale educație.

Pentru președintele raionului a fost pregătită o surpriză plăcută. Dna Burduja a mulțumit conducerii raionului, Consiliului raional, personal dlui Nicolae Molozea pentru implicare activă și permanentă în soluționarea problemelor ce țin de învățământ, crearea condițiilor optime pentru elevi și profesori și i-a înmânat președintelui raionului Diploma de Onoare a Ministerului Educație, Cultură și Cercetare și cadou de preț. Astfel, a fost apreciat la justa valoare aportul personal al președintelui raionului în dezvoltarea și dotarea instituțiilor educaționale raionale.

Președintele raionului, dl Nicolae Molozea, în mesajul său de felicitare a dat o apreciere înaltă muncii pedagogilor, aducându-le mulțumiri din partea Consiliului raional și conducerii raionului. Atitudinea față de lucrătorii din sistemul educațional s-a transpus în dispoziția președintelui raionului cu privire la decernarea Diplomei de Onoare a Consiliului raional, premiilor și cadourilor de preț învingătorilor concursurilor raionale, persoanelor cu merite deosebite în exercitarea obligațiunilor funcționale cu profesionalism înalt, perseverență și responsabilitate.

Astfel, au fost decernați cu diplomă, premii și trofeu învingătorii concursului raional „Pedagogul anului 2017” Victoria Ciorici, profesor de limba engleză al liceului „M. Bieșu” s. Volintiri și Tatiana Fală, învățător de clasele primare gim. „I. Creangă” s. Ermoclia. Au fost premiați, conform prestațiilor, toți participanții concursului.

Pentru cea mai bună pregătire a instituțiilor către noul an școlar 2018-2019 au fost premiate, în total, 18 colectivele. Dintre instituțiile preuniversitare primul loc a fost acordat gimnaziului din s. Răscăieți, cadou de preț în sumă de 4000; dintre instituțiile de educație timpurie: categoria 1-4 grupe – grădinița de copii din s. Palanca, cadou de preț în sumă de 1500 lei; categoria V- XIV grupe – grădinița de copii nr.3 din or. Ștefan Vodă—locul I, cadou de preț în sumă de 2000 lei. Au fost înmânate diplome și cadouri de preț instituțiilor care au ocupat locul II și locul III.

Pentru merite deosebite în promovarea unui învățământ de calitate au fost decernați cu diploma și cadou de preț Guzgan Svetlana, specialist principal direcția generală educație; Șargarovschi Svetlana, educator, formator național, grădinița de copii s. Ermoclia; Ceban Feodora, ex-director, IP gimnaziu ”Vasile Moga”, s. Feștelița; Sobolev Veaceslav, ex-director adjunct, IP gimnaziu ”Ștefan Ciobanu”, s. Talmaza; Teajco Aliona, director adjunct, IP gimnaziu ”Mihai Sîrghi”, s. Cioburciu; Buraga Margareta, director, gimnaziu s. Marianca de Jos; Bondari Ecaterina, ex-director adjunct, IP gimnaziu ”Ecaterina Malcoci”, s. Crocmaz; Popescu Ecaterina, director, gimnaziu ”Ștefan Culea”, s. Tudora; Pădureț Alexandru, director ÎI ”Pădureț Alexandru”; Belotcaci Valeriu, președintele SRL ”Focaro-Agro”; Gherman Vasile, vicepreședintele raionului; Marin Zinaida, primarul com. Răscăieți; Vacari Maria, director adjunct, IP LT ”B.P. Hașdeu” s. Olănești; Ternoveșchi Tatiana, director, IET com. Purcari; Sîrbu Valentina, metodist, IET nr.2, or. Ștefan Vodă; Culacli Vladimir, antrenor la lupte greco-romane, școala sportivă raională.

La fel, au fost menționate și cadre didactice din învățământul artistic: Cemberji Vlad, profesor instrumente aerofone, școala de arte Olănești; Pojar Aneta, profesor coregrafie, școala de arte Olănești, filiala Crocmaz; Robu Nicolae, profesor instrumente aerofone, școala de arte Olănești, filiala Tudora; Cernean Alexandru, profesor instrumente aerofone, școala de arte ”M. Bieșu”, filiala Feștelița; Haret Ghenadie, profesor arte vizuale, școala de arte ”M. Bieșu”, filiala Antonești; Ciobanu Galina, profesor de arte vizuale, școala de arte ”M. Bieșu”, filiala Ermoclia; Slobozianu Anton, profesor de arte vizuale, școala de arte ”M. Bieșu”, filiala Purcari.

Un șir de pedagogi au fost decernați cu Diploma de Onoare a Ministerului Educație, Cultură și Cercetare. A mulțumit pentru activitate activiștii sindicali dl Victor Sînchetru, oferindu-le diplome și premii.

Artiștii amatori din sistemul educațional (elevii și profesorii școlilor de artă din Ștefan Vodă și Olănești, angajații instituțiilor de învățământ) au delectat sărbătoriții cu cadouri muzicale și de dans. Cele mai frumoase impresii au lăsat dansatorii din Talmaza (conducător dl Anatol Cadu) și Feștelița (soții Cernean), aplaudați furtunos de toată sala. Concertul prezentat încă odată a demonstrat că raionul Ștefan Vodă este foarte bogat în talente. Avem și pedagogi talentați în sfera învățământului artistic care dezvoltă și cizelează aptitudinile artistice copiilor noștri. Serbarea organizată a adus multe bucurii și plăceri estetice tuturor lucrătorilor din sfera educației.

Să ne fiți sănătoși, să aveți succese remarcabile pe tărâmul pedagogic, să vă bucurați de stimă și aprecierea elevilor, societății și statului!

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”