Noutăți

Sarcinile realizate cu succes

CTAS este o subdiviziune de bază a CNAS, desconcentrată în teritoriu, căreia îi revin, în limita competenţei sale, toate activităţile ce ţin de deservirea nemijlocită a populaţiei în acest domeniu. Recent, la această instituție a avut loc ședința de dare de seamă la care au participat dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului, și dl Alexandru Baluța, șef adjunct al oficiului teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat apreciind înalt munca colectivului pe parcursul anului 2018 care a fost unul anevoios datorită schimbărilor în legislație.

Dna Viorica Godiac, șefa CTAS Ștefan Vodă, a menționat că în anul de raportare CTAS a activat în componenţă incompletă, ce a majorat considerabil încărcătura specialiştilor direcţiei (7 posturi vacante, a lipsit aproape 40% din personal), însă datorită eforturilor susținute depuse de către specialiști toate obstacole au fost depășite iar sarcinile trasate – realizate cu succes.

Astfel, CTAS este constituită din 2 Direcţii: Direcţia venituri, care deserveşte plătitorii la BASS şi Direcţia calcul drepturi sociale, care stabileşte plăţi sociale persoanelor în scopul prevenirii şi depăşirii situaţiilor de dificultate. Statele de personal a CTAS prevăd 21 de unităţi, din care 17 funcţionari publici. Planul de Activitate CTAS include 8 obiective şi 31 de acţiuni

În legătură cu implementarea reformei de pensii, modificarea legislaţiei, volumul de lucru a specialiştilor este permanent în creştere. Se adaugă procese noi de activitate, care din start nu erau prevăzute în Planul de activitate a instituţiei:

– de la 01.12.2017 CTAS eliberează clienţilor mai multe certificate, informaţii, confirmări, care anterior erau eliberate de CNAS în termen de 30 zile. Certificatele se eliberează imediat, la adresarea verbală a solicitantului la orice CTAS, indiferent de viza de domiciliu;

– de la 2 mai 2018 CTAS a preluat de la CNAS stabilirea pensiilor organelor de forţă;

– de la 1 noiembrie 2018 CTAS a preluat de la CNAS procesul de eliberare a biletelor de tratament sanatorial angajaţilor şi pensionarilor organelor de forţă;

– de la 1 ianuarie 2019 CTAS stabileşte toate tipurile de indemnizaţii angajaţilor instituţiilor de forţă, care anterior au fost stabilite şi plătite la locul de lucru a angajaţilor organelor de forţă;

– de la 1 ianuarie 2019 CTAS a preluat de la Agenţia pentru ocuparea forţelor de muncă stabilirea şi plata ajutorului de şomaj;

– în perioada februarie – mai 2018 au fost scanate toate dările de seamă prezentate de către agenţii economici din raion în perioada 1991-1998 (peste 7000 d/s). În prezent putem emite certificate privind achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat pentru confirmarea stagiului de cotizare a persoanelor pentru orice agent economic din ţară;

– din iunie 2018, conform HG, a fost iniţiat procesul de scanare a informaţiei din carnetele de muncă, care conţin înscrieri pentru perioada de până la 01.01.1999, pentru completarea informaţiei care se conţine în conturile personale a persoanelor asigurate. Procesul a fost finalizat în termen de până la 15.12.2018, aşa cum prevede Hotărârea Guvernului.

Acum pe lângă procesele de bază de activitate specialiştii CTAS:

– efectuează citirea carnetelor de muncă. Se efectuează înscrierea electronică a datelor din carnetele de muncă în SI a CNAS. Ulterior informaţia citită va fi utilizată pentru stabilirea pensiilor. Înscrierile în carnetele de muncă efectuate până la 1 ianuarie 2019 își păstrează valabilitatea și pot fi utilizate la necesitate.

– conform acordului în domeniul protecţiei sociale încheiat între FR şi Moldova, actele pentru stabilirea pensiei în FR urmează a fi întocmite şi expediate în adresa Fondurilor de pensii din FR numai de către specialiştii CTAS ca răspuns la interpelările FP (FP nu acceptă prezentarea actelor de pensionare personal de către solicitanţii de pensii).

În anul 2018 a fost finalizat procesul de valorizare a pensiilor înainte de termen. Valorizarea a fost efectuată pe etape (01.04.2017- 2001-2008; 01.11.2017 – 2009-2011; 01.04.2018 – 2012-2013; 01.10.2018 – 2014-31.03.2017) În total au fost valorizate pensii a 300 de mii de persoane pe republică, şi circa a 6,5 mii de persoane pe raion.

La 01.04.2018 toate pensiile au fost indexate cu 6,6% În rezultatul indexării cuantumul pensiei minime indexate pentru limita de vârstă constituie 1025 lei, pentru dizabilitate severă 768 lei, accentuată 717 lei, medie 512 lei.

Deciziile sunt emise în mod automat de CNAS dar fiecare decizie trebuie să fie verificată de specialist şi anexată la dosar.

De la 01.01.2019 pensiile care nu ajung la valoarea 1589 lei au crescut cu 10%. Majorările au fost aplicate asupra tuturor tipurilor de pensii.

În urma majorării pensiilor suma necesară pentru plata pensiei pe o lună constituie: la 01.01.2018 suma necesară pentru plata pensiilor 17, 2 mln lei, mărimea medie a pensiei 1264,0 lei, iar de  la 01.01.2019 – 19,8 mln lei, mărimea medie a pensiei 1430,0 lei; de  la 01.02.2019 – 21,0 mln. lei, mărimea medie a pensiei 1518,0 lei.

Indemnizaţiile pentru copii sunt în permanentă creştere:

Indemnizaţia unică 2017 – 3100; 3400; din 03.2017 – 5300; 2018- 5645; 2019 – 6303. S-a mărit indemnizaţia lunară de la 01.01.2019 şi constituie acum 640 lei.

Întru susţinerea copiilor şi familiilor s-a decis majorarea indemnizaţiei unice până la 10 mii lei, s-a decis o alocaţie de 200 lei pentru fiecare copil.

De la 01.01.2019 a întrat în vigoare Legea nr.165 din 26.07.2018, care prevede reexaminarea pensiilor pentru limita de vârstă persoanelor care au activat în câmpul muncii după pensionarea. (21 de cereri, 5 refuzuri, 16 – pensia s-a dublat).

Pensiile acelor beneficiari, care au un stagiul mai mic de 15 ani vor fi revizuite în următorul an.

În cazul beneficiarilor de pensii stabilite după 01.01.1999 reexaminarea pensiilor pentru limita de vârstă se va efectua începând cu 01.01.2021, eşalonat, conform prevederilor legii, în funcţie de durata stagiului de cotizare realizat după stabilirea pensiei.

Activitatea CTAS 2018