Noutăți

Sarcina principală – calitatea înaltă a educației

Activitatea direcției generale educație are specificul său, deoarece noul an școlar se începe de la 1 septembrie. Astfel, la conferința pedagogică din august 2016 dna Raisa Burduja, șefa DGE, a prezentat raportul despre activitatea instituțiilor preșcolare și preuniversitare din raion pe parcursul anului școlar 2015-2016. La ședința de dare de seamă care a avut loc la finele lunii ianuarie 2017 dna Burduja a vorbit despre activitatea desfășurată de colaboratorii direcției în perioada septembrie 2016-ianuarie 2017.

Au fost prezenți la întrunire cu colectivul direcției educație dl Nicolae Molozea, președintele raionului, și dl Gherman, vicepreședintele raionului, ambii fiind inițiați în toate problemele ce există în sistemul educațional-instructiv al raionului, deoarece ambii asistă la ședințele de lucru ale managerilor școlari, vizitează gimnaziile și liceele, plus la aceasta, dna Raisa Burduja la începutul fiecărei săptămâni, la volantă desfășurată la Consiliul raional, raportează despre situația la moment. Raportul dnei Burduja a fost completat de către dna Galina Iuraș, șef adjunct al direcției, și dna Railean, șefa SAP. În dezbateri au participat dl Victor Sînchetru, liderul sindical, dna Antonina Maxim, specialist principal resurse umane și alții.

Dl Molozea în luare de cuvânt a subliniat că raportul a fost amplu și real, dna Burduja axându-se pe problemele existente în sistem și soluționarea lor. Problema majoră – lipsa cadrelor didactice – poate fi soluționată numai cu implicarea conducerii de vârf a țării, a punctat președintele raionului. Consiliul raional va contribui la soluționarea mai multor probleme: procurarea unui autobus modern pentru direcție, reparația blocului sanitar la tabăra de odihnă pentru copii „Dumbrava”, susținerea financiară a școlilor mici și altele. Se muncește mult pentru a spori calitatea educației, dar sunt și multe rezerve. E regretabil că atmosfera psihologică în direcție rămâne încordată din cauza conflictului care durează ani la rând, trebuie de găsit o soluție pentru a reveni la normal, a concluzionat dl Molozea.

Dl Gherman la fel a apreciat pozitiv eforturile depuse de colectivul direcției, volumul de lucru este mare, însă implicarea colaboratorilor în activitatea planificată nu este egală din cauza conflictului existent. Vicepreședintele raionului a accentuat că în anul acesta de studii este strict necesar de dotat instituțiile de învățământ cu tot ce este necesar pentru desfășurarea orelor de chimie, fizică, biologie și nu numai la nivelul contemporan. O altă problemă ține de școlarizarea copiilor, unde există probleme majore. E necesar de cunoscut în ce situație se află fiecare copil din localitate, conlucrând cu asistentul social și polițistul de sector. Lasă de dorit calitatea managementului, calitatea cunoștințelor elevilor. Ameliorarea climatului psihologic în colectivul direcției, la fel, este o sarcină importantă pusă la ordinea de zi.

DSC00033 DSC00034 DSC00035 DSC00036Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”