Noutăți

Sarcina primordială – pregătirea către noul an școlar

Conform programului de lucru al direcției generale educație, la 1 august curent, s-a desfășurat ședința cu managerii instituțiilor preuniversitare din raion. La această întrunire de lucru au  participat dl Nicolae Molozea, președintele raionului, și dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului, responsabil de sfera socială.

Dna Raisa Burduja, șefa DGE, întâi de toate a accentuat că, după reformarea ministerială, sistemul de învățământ are ministru nou – Monica Babuc, Ministru al Educației, Culturii și Cercetării.

Ca de obicei, ordinea de zi a ședinței a fost supraîncărcată, însă cea mai importanta chestiune – pregătirea instituțiilor de învățământ către noul an școlar – a fost pusă pe prim plan. Dna Burduja care cu lux de amănunte cunoaște situația în toate gimnaziile și liceele a făcut o informație succintă despre mersul lucrărilor de reparație, subliniind că deja a fost efectuat un volum mare de lucrări: s-a schimbat un număr mare de ferestre și uși, s-au reparat blocurile alimentare și depozite, blocurile sanitare, sistemele de iluminare, sălile sportive, s-au termoizolat pereții etc.

Dl Vasile Gherman care împreuna cu șefa DGE a monitorizat mersul lucrărilor, vizitând 21 de instituții, a subliniat că a fost cu adevărat un an foarte rodnic în plan de reparații – au fost valorificate 10 mln lei, cele mai mari investiții s-au făcut în liceul „Ștefan Vodă” din centrul raional și liceul „B.P.Hașdeu” din Olănești. Până la data de 15 august majoritatea lucrărilor vor fi finisate.

Dl Nicolae Molozea care a venit la ședință deși se află concediu a mulțumit managerilor care au procedat la fel: fiind în concediu de odihnă de facto s-au aflat mai mult la locul de muncă decât acasă și au depus eforturi susținute pentru ca lucrările de reparație să fie calitative și să decurgă în ritmicitate necesară. Totodată președintele raionului a avut și unele obiecții. Astfel, dumnealui a cerut cu insistență că atunci când managerii vin cu demersuri cerând surse financiare pentru efectuarea unor reparații sau pentru alte necesități să aibă și devizul de cheltuieli bine chibzuit pentru a evita situații când sursele alocate prin decizia Consiliului raional nu ajung pentru a finisa lucrările începute. Pe parcurs pot apărea unele cheltuieli neprevăzute, cum s-a întâmplat la liceul din Talmaza și gimnaziul din Cioburciu unde a fost deteriorat acoperișul în urma ploilor torențiale, însă la lucrările planificate trebuie de făcut socoteli cât mai precise. Dl Molozea și-a asumat răspunderea pentru reparația capitală a liceului „Ștefan vodă”, deoarece zeci de ani instituția activa în condiții mult mai rele comparativ cu cele din localitățile rurale. Grație susținerii financiare din partea Consiliului județean Dâmbovița, Consiliului raional Ștefan Vodă și surselor proprii ale liceului s-a efectuat un volum foarte mare de lucrări în blocul de studii și în cămin. Este strict necesar de a avea în raion un liceu performant din toate punctele de vedere cu un cămin bine amenajat, a punctat președintele raionului. În context, președintele raionului a cerut să fie informat despre necesitățile altor instituții unde n-au fost schimbate ferestrele și ușile etc., pentru a include surse financiare în bugetul anului 2018. Treptat, toate instituțiile de învățământ din raion vor fi reparate și dotate la nivelul cerințelor contemporane, a încheiat discursul președintele raionului.

Pe parcursul ședinței a fost discutat un șir întreg de chestiuni ce țin de ordin metodic și organizatoric, inclusiv desfășurarea conferinței pedagogice din 24 august.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”