Noutăți

SAM: sarcina de încorporare îndeplinită

Activitatea secţiei administrativ-militară este organizată conform ordinelor, directivelor a Ministrului apărării, Şefului Marelui Stat Major a Armatei Naţionale şi planului activităţilor de bază în anul 2016. Reieşind din principalele sarcini ale SAM, colaboratorii secţiei administrativ-militară Ştefan Vodă în semestru I al anului 2016 au luat în evidenţă militară 344 de tineri cu anul naşterii 2000. Datele denotă că numărul tinerilor luaţi în evidenţă militară din an în an se micşorează. Totodată rezultatele examinării medicale demonstrează că din toţi recruţii examinaţi în jurul la 30% necesită examinări medicale suplimentare.

În domeniul educaţiei militaro-patriotice a tinerilor au fost realizate următoarele activităţi: şedinţe cu tinerii premilitari (clasele 9-12) în 27 de instituţiile de învățământ din raion; întâlniri ale recruţilor şi elevilor cu reprezentanţii Academiei Militare „Alexandru cel Bun” realizate în 4 licee din raion; întâlniri cu veteranii şi participanţii la conflicte armate; convorbiri cu recruţii despre particularităţile serviciului militar în FA ale Republicii Moldova; lecţii cu recruţii cu tematica patriotică etc.

Încorporarea cetăţenilor în Forţele Armate a fost efectuată conform Legii Republicii Moldova „Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei” şi instrucţiunile metodice referitor la încorporare. Sarcina de încorporare – 43 recruţi (Armata Națională – 22 recruți, Trupele de Carabineri – 21 recruți) stabilită de către Guvernul RM pentru raionul Ștefan Vodă a fost îndeplinită. Militarii şi funcţionarii SAM cu administraţia publică locală au distribuit sarcina de încorporare în Forțele Armatei RM pentru fiecare primărie în parte în conformitate cu sarcina stabilită şi au organizat lucrul comisiilor medico-militare de încorporare în vederea îndeplinirii necondiţionate a sarcinii de încorporare. A influențat pozitiv la procesul de încorporare studierea minuţioasă a resurselor de încorporare în primăriile raionului, stabilirea sarcinii de încorporare corecte, petrecerea lecţiilor militaro-patriotice în şcolile, gimnaziile şi liceele din raion. În pofida eforturilor depuse, nu au îndeplinit sarcina de încorporare 7 primării din raionul Ştefan Vodă. Cea mai mare problemă este nerespectarea legislaţiei în vigoare, încălcarea gravă a obligaţiunilor recruţilor precum şi neprezentarea recruţilor fără motive întemeiate la comisia medico-militară de încorporare, precum şi părăsirea hotarelor ţării fără a anunţa SAM Ştefan Vodă.

Pentru colaborare şi ajutor reciproc în procesul de activitate a SAM Ştefan Vodă mulţumim Inspectoratului de poliţie Ştefan Vodă, dlui Andrei Trofimov, locotenent-colonel de poliţie, şi subalternilor săi, Consiliului raional Ştefan Vodă, preşedintelui raionului dl Nicolae Molozea, vicepreşedintelui raionului și totodată preşedintelui comisiei recrutare-încorporare dl Vasile Gherman şi funcţionarilor Consiliului raional, dlui Vasile Plămădeală, director IMSP Spitalul raional, şi specialiştilor comisiei medico–militare, dnei Raisa Burduja, șefa direcției generale educație

Ruslan LUPAN, șef secţie administrativ–militară Ştefan Vodă, maior

Изображение 0Изображение 0(2)