Noutăți

Sărbătoriții zilei de 23 iunie – funcționarii publici

Festivitatea dedicată sărbătorii profesionale Ziua Funcționarului public a fost organizată, la 23 iunie, de către secția administrația publică din cadrul aparatului președintelui raionului împreună cu direcția cultură, tineret, sport și turism. La activitate care s-a desfășurat în sala de festivități școlii de arte „M. Bieșu”, a participat reprezentanți ai tuturor subdiviziuni din cadrul Consiliului raional, conducerea raionului în plina componență, precum și secretari ai consiliilor locale, funcționari publici, pensionarii serviciului. Oficiul teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat a fost prezentat de către dnii Mihail Antonov și Alexandru Baluță.

O tonalitate sobră a adus sărbătorii intonarea imnului raionului. Prezentatorul, dl Nicolae Ceban, specialist în problemele protecției civile și serviciului de alternativă, a vorbit despre importanța serviciului public șa a accentuat că prin acest eveniment festiv Consiliul raional Ștefan Vodă susține toți funcționarii publici deoarece munca lor este necesară și importantă pentru cetățeni.

Dl Nicolae Molozea a felicitat funcționarii publici și le-a mulțumit pentru munca riguroasă și responsabilă, urând tuturora să activeze și în continuare conformându-se prevederilor standardelor de siguranță și calitate întru binele cetățenilor și societății. Dna Aliona Muntean, șefa secției administrație publică, a dat citirii dispoziția președintelui raionului cu privire la decernarea cu Diploma de Onoare a Consiliului raional și cadou de preț a unor funcționari publici.

Dl Mihail Antonov a venit cu un mesaj de felicitare din partea Cancelariei de Stat, apreciind înalt activitatea funcționarilor publici din raionul Ștefan Vodă. Trei funcționari publici – dna Ana Procopovici, contabil-șef al Consiliului raional, dra Adelina Barbăneagră, șefa direcției economie și atragerea investițiilor, și dna Valentina Uța, șefa direcției cultură, tineret, sport și turism, pentru merite deosebite în activitate au fost decernați cu Diploma de Onoare a Guvernului Republicii Moldova.

Organizatorii evenimentului au făcut un gest frumos, dăruind, în semn de stimă și respect, foștilor colegi care actualmente se află la pensie flori și un cadou muzical.

Vicepreședintele asociației sindicale Ștefan Vodă a Federației SINDASP, dl Valentin Melnicenco, a venit cu diplome pentru activiștii sindicali din cadru serviciului public.

Tradițional, partea oficială a fost îmbinată cu iscusință cu acea artistică. Mini-spectacolul prezentat de artiștii amatori Maria Colibabciuc-Bulai, Vlad Cemberji, dansatorii ansamblului „Tinerețea”, Svetlana Agachi, Dorina Caijbîrnă și Sergiu Braguța a ridicat gradul bunei dispoziții celor prezenți la sărbătoare la maximum.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”