Noutăți

Sărbătoarea celor cu înțelepciune și lumină pe chip

Cu ocazia Zilei Mondiale a oamenilor în etate, consiliul raional al veteranilor și președintele dl Nicolae Orlov au organizat și au desfășurat o adunare solemnă cu participarea președinților organizațiilor teritoriale, veteranilor ai muncii și de război, primarilor a trei localități, reprezentanților direcțiilor, organizațiilor și serviciilor de rang raional. Au venit să se întâlnească cu oamenii care au atins vârsta înțelepciunii dl Nicolae Molozea, președintele raionului, dnii Vasile Gherman și Alexandru Pavlienco, vicepreșindinții raionului.

Dl Molozea și-a exprimat profunda recunoștință pentru toți cei care prin activitatea de o viață au contribuit la bunăstarea întregii societăți și s-au dedicat creării viitorului, au format generații, au clădit istoria neamului și rămân a fi rădăcinile continuității.

Președintele raionului a trecut în retrospectivă activitatea Consiliului raional Ștefan Vodă, menționând că întru susținerea materială a oamenilor aflați în dificultate din fondul de susținere a populației al direcției asistență socială și protecția familiei au fost alocați 1,5 mln lei. Raionul nostru are cele mai multe centre sociale comunitare, în continuă dezvoltare se află serviciile sociale adresate populației, inclusiv oamenilor în etate. Dl Molozea a accentuat că personal ca cetățean, dar ca și președinte de raion mereu a fost receptiv la nevoile oamenilor de vârsta a treia și este gata împreună cu dl Orlov să se deplaseze în localitățile raionului la solicitarea organizațiilor teritoriale ale veteranilor, să primească în audiență pe acei care n-au putut soluționa problemele la nivel local.

Dl Orlov a mulțumit președinților organizațiilor de veterani locale pentru munca obștească, pentru străduința de a atinge obiectivele ce stau la baza organizației raionale a veteranilor. Neindiferența față de soarta oamenilor în etate – această calitate omenească fără preț caracterizează majoritatea președinților organizațiilor teritoriale. Dl Orlov a mulțumit și dlui Molozea pentru ajutorul acordat, una din dovezi fiind dispoziția președintelui „Cu privire la decernarea Diplomei de Onoare a Consiliului raional Ștefan Vodă și cadoului de preț”. Astfel, conform demersului dlui Nicolae Orlov către Consiliul raional au fost menționați Constantin Stețenco, s. Purcari, Ion Grigoriev, s. Olănești, Feodosia Pelivan, s. Crocmaz, Cristina Garet, s. Căplani, Valentina Pelilvan, s. Tudora, Ion Cașcaval, s. Carahasani, Zinaida Ceban, s. Ștefănești, Constantin Stepanov, s. Volintiri, Zaharia Voloh, s. Palanca, Alexei Nașco, s. Ermoclia, Tamara Ciobanu, s. Popeasca, Selvestru Popernoi, s. Slobozia, Eugenia Cornițel, s. Marianca de Jos, Isac Tihon, s. Răscăieți, Mihail Ursu, s. Cioburciu, Mihail Prisac, s. Antonești, Maria Donscaia, s. Semionovca, Vera Cioburcean, or. Ștefan Vodă, Zinaida Serbin, or. Ștefan Vodă.

Președintele raionului, dl Nicolae Molozea, le-a înmânat sărbătoriților mențiunile și cadourile personal, urând fiecăruia sănătate și bucurii cât mai multe de la oamenii dragi.

A dat o apreciere înaltă activității organizației orășenești a veteranilor dl Gheorghe Anghel, primar de Ștefan Vodă, informând despre inițiativele veteranilor, dorindu-le tuturora să fie la fel de activi în viața comunității. Președintele organizației primare din Căplani a informat prezența că la 1 octombrie la Căplani a avut loc o sărbătoare frumoasă la desfășurarea căruia au contribuit primăria, agenții economici, colectivul folcloric „Țărăncuța”, colectivele din grădiniță și gimnaziu, casă de cultură. Dl Mihail Tomov, președintele organizației veteranilor din Ștefan Vodă, a transmis tuturora un mesaj de felicitare din partea dlui Ion Dombrov, Eminent al învățământului public, Cetățean de Onoare al raionului Ștefan Vodă, iar dna Valentina Pelivan din Tudora a povestit despre acel sprijin, moral și material, care acordă oamenilor în etate centrul „Concordia”.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”