Noutăți

Sărbătoare profesională – Ziua Financiarului

Cu prilejul Zilei financiarului care se consemnează la 15 august la Consiliul raional Ștefan Vodă sindicatul SINDASP a organizat. adunarea solemnă cu participarea angajaților direcției finanțe, trezoreriei teritoriale Ștefan Vodă și primăriilor localităților.

Dl Nicolae Molozea, președintele raionului, a mulțumit angajaților din domeniul finanțelor publice pentru munca asiduă, pentru responsabilitatea asumată și merite deosebite în activitatea social-economică a raionului, dorindu-le sănătate, bunăstare, pace în suflet și familie, succese pe tărâmul profesional întru prosperarea comunității raionale. Cuvinte frumoase de apreciere înaltă președintele raionului a adresat dnei Ina Caliman, șefa direcției finanțe, pe care o cunoaște pe parcursul mai multor ani nu numai în calitate de președintele raionului, dar și în calitate de consilier raional, președintele comisiei finanțe.

Dl Ion Țurcan, secretarul Consiliului raional, a dat citirii dispoziția președintelui raionului cu privire la decernarea Diplomei de Onoare a Consiliului raional și cadou de preț. Astfel, au fost decernați: dna Ina Caliman, șefa direcției finanțe, pentru activitate îndelungată în domeniul finanțelor, profesionalism, perseverență, doamnele Larisa Caburgan, specialist principal, DF, Elizaveta Ceban, șef adjunct, șef secției elaborarea și administrarea bugetului, DF, Nelea Coșciug, specialist principal, DF, Lidia Banari, contabil-șef, primăria Antonești, Ana Moiseenco, contabil-șef, primăria Cioburciu, Nina Negrescu, contabil-șef, primăria Copceac, Elena Reșetnicov, contabil-șef, primăria Palanca, Eugenia Deliu, contabil-șef, primăria Talmaza, Tatiana Zveaghințev, contabil-șef, primăria Semionovca, Ana Șurcan, șef Trezorerie teritorială, Zinaida Ponomarenco, contabil-șef Trezorerie teritorială.

La rândul său, dl Ion Mustafenco, președintele organizației teritoriale SINDASP, a felicitat sărbătoriții și a înmânat diplome și cadouri de preț din partea sindicatelor din ramură.

Un gest frumos au făcut angajații direcției finanțe, invitând veteranii direcției și mulțumindu-le pentru activitatea lor prodigioasă în domeniul finanțelor.