Agricultură și Alimentație Noutăți

Sărbătoare pentru agricultorii raionului Ștefan Vodă

Tradițional, la finele anului agricol, se fac bilanțurile muncii și a roadelor adunate, în țară sărbătorindu-se Ziua Lucrătorului din Agricultură şi Industria Prelucrătoare.

Cu această ocazie, Consiliul raional a organizat o sărbătoare cu scopul de a omagia agricultorii din raionul Ștefan Vodă, cu participarea agenților economici și producători agricoli din raion.

Eveniment festiv a avut loc în în incinta casei de cultură din centrul raional, la care alături de cei sărbătoriți, a fost conducerea raionului în persoanele președintelui Vasile Maxim și a vicepreședinților Valentina Barbei și Valdimir Baligari. Din partea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare a fost prezent dl Iurie Scripnic, Secretar de Stat și dna Elena Scripnic, șefa Departamentului Relații Internaționale a Universității Agrare de Stat din RM.

În contextul sărbătorii, autoritățile au felicitat agricultorii mulțumindu-le pentru munca asiduă și pentru rezultatele obținute în decursul activității desfășurate în anul agricol.

Președintele raionului, Vasile Maxim, a menționat că sărbătoarea în cauză:…este sărbătoarea oamenilor puternici și muncitori, care ne oferă posibilitatea de a vă exprima recunoștința pentru munca nobilă care asigură continuitatea celor mai bune tradiții ale generațiilor anterioare, aplicând noile tehnologii și experiențe în agricultură, înregistrând rezultate frumoase în beneficiul baștinei… În context, dl președinte a mai accentuat că, în ramura agricolă și indrustria prelucrătoare a raionului Ștefan Vodă au activat întotdeauna specialiști de înaltă calificare, bucurându-se de onoarea și respectul binemeritat. Astfel, aferent dispoziției președintelui raionului  nr.152-a din 30.11.2021 ,,Cu privire la decernare,, 40 de agricutori și veterani din domeniu au fost menționați Diploma de Onoare a Consiliului și cadouri de preț.

În numele Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Secretarul de Stat Iurie Scripnic, a felicitat fermierii: Ne bucurăm că agricultorii din Ștefan-Vodă, în pofida intemperiilor, rămân ancorați la ideea dezvoltării sectorului agricol. În acest sens, în anul curent, au fost depuse pentru subvenționare 259 de dosare în sumă de 63 mln 206 mii lei, dintre care 100 de dosare sunt pentru achiziționarea tehnicii agricole. Totodată, din totalul de 10 dosare autorizate pentru sectorul zootehnic, 4 fermieri deja au beneficiat de subvenții. Vă doresc să reușiți ce vă propuneți, să prosperați și să înregistrați rezultate semnificativ. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va fi alături de Dumneavoastră și va susține spiritul inovativ. Oficialul a înmânat Diplome de Onoare a Ministerului Agriculturii și Alimentației.

Dna Diana Rusu, șefa direcției agricultură și alimentație, s-a referit la rezultatele anului agricol anevoios, dar rodnic, mulțumind agricutlorilor pentru muncă și conlucrare.

La  fel, cu mesaje de recunoștință, felicitare și încurajare au venit: dna Elena Scripnic, șefa Departamentului Relații Internaționale, UASM; dna Valentina Barbei, vicepreședintele raionului; dl Vasile Rufa, ex-șef al direcției agricultură și alimentație Ștefan Vodă; dl Venedict Lutenco, președintele sindicatului raional al lucrătorilor din agricultură și alimentație AGROINSIND și dl Igor Golban, antreprenor, andministratorul GȚ,,Ygrec Grup,, (s.Carahasani). În alocuțiunile vorbitorilor au fost nu doar mesaje aniversare ci s-au specificat și anumite probleme, dar și propuneri în vederea redresării situației din agricultură.

Pentru colaborare îndelungată, precum și responsabilitate în onorarea în termeni a obligațiunilor fiscale, cu mențiuni pentru unii agenți economici au venit dl Vladimir Cacean, directorul adjunct ,,Moldova Agroindbank,, fil.Ștefan Vodă și dna Galina Verebean, șefa direcției deservire fiscală Ștefan Vodă.                                                   

Partea oficială a sărbătorii, după cum au menționat  moderatorii Valentina Uța și Dorel Cociu, a fost combinată, ancorată, treierată  printr-ul program artistic în tematica zilei. Sărbătoarea a fost condimentată de prezentările artistice ale: Emiliei Tincu, Feliciei Bulai, formației folclorice ,,Vatra Nistreană,, (or.Ștefan Vodă), Lilianei Șchiopu (s.Ermoclia), ansamblului folcloric ,,Craii,, (s.Talmaza), teatrului de satiră și umor (s.Copceac) și dansatorii școlii de arte Olănești, filial Crocmaz.

Pentru a vedea mai multe secvențe de la eveniment accesați: https://stefan-voda.md/sarbatoare-pentru-agricultorii-raionului-stefan-voda/