Noutăți

Sărbătoare care s-a meritat

La 17 noiembrie curent, în incinta casei de cultură din or. Ştefan-Vodă, a avut loc o frumoasă festivitatea prin care s-au consemnat 25 de ani de la fondarea Poliţiei Naţionale. În mod firesc, primul i-a fost acordat cuvântul şefului Inspectoratului de poliţie Andrei Trofimov, locotenent-colonel de poliţie.

–Vreau să menţionez din start că chiar de la formarea Poliţiei Naţionale şi apoi pe parcurs colegii noştri au dat dovadă de adevărată bărbăţie, eroism chiar, a specificat dl Andrei Trofimov. Şi când spun asta, în primul rând, mă gândesc la poliţiştii care au participat la războiul de pe Nistru şi au fost una din puţinele forţe capabile să facă faţă acelui conflict armat. De aceea veteranii noştri se bucură de cel mai profund şi sincer respect din partea poliţiştilor zilei de azi. Cuvinte de enormă mulţumire vreau să pronunţ la adresa familiilor poliţiştilor noştri. Realizările voastre nu ar fi posibile fără susţinerea d-voastră. Şi tot atât de profunde cuvinte de recunoştinţă vreau să adresez conducerii raionului, primarilor pentru conlucrare eficientă şi pentru susţinerea largă care ne-o acordă.

Apoi cuvântul i se oferi dlui Nicolae Molozea, preşedintele raionului.

–Dragi poliţişti, mult stimaţi veterani ai organelor de interne, astăzi, de aniversarea a 25 de ani de la formarea Poliţiei Naţionale, aş putea vorbi mult şi cu enorm respect pentru munca pe care aţi făcut-o şi pe care continuaţi s-o faceţi, a spus preşedintele raionului. Pentru că cunosc personal că foarte mulţi oameni vă poartă tot respectul, deoarece vă cunosc înalta responsabilitate, disciplina şi conştiinciozitatea cu care vă exercitaţi funcţiile. Aveţi pentru asta toată susţinerea morală şi materială din partea conducerii raionului. Noi ştim că faceţi un lucru mare în raion şi mizăm şi în continuare să realizăm noi şi mai importante sarcini împreună cu administraţia publică. În persoana d-voastră ţin să felicit pe acei poliţişti care n-au putut fi prezenţi la această festivitate, deoarece se află la datorie. Şi am şi o rugăminte către voi, dragii mei: când plecaţi în misiune sau la lucru să faceţi tot posibilul să vă întoarceţi în sânul familiei unde sunteţi aşteptaţi.

Apoi dl Nicolae Molozea a înmânat Diplome de Onoare ale Consiliului raional unor colaboratori ai inspectoratului de poliţie. Dar a fost şi o diplomă deosebită pe care preşedintele raionului a înmânat-o dlui Andrei Trofimov, dar care era adresată întregului colectiv al inspectoratului. Prin această Diplomă de Onoare conducerea raionului a dorit să evidenţieze şi să aprecieze deosebit activitatea întregului efectiv de poliţişti pentru munca depusă pe parcursul acelor peste 50 de ani de activitate a poliţiştilor.

Cu alocuţiuni au venit în faţa celor prezenţi dl Alexandru Bejan, reprezentantul Inspectoratului General de Poliţie, locotenent-colonel de poliţie, dl Vitalie Rusanovschi, şeful adjunct al oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat, dl Petru Tofan, procurorul raionului, dl Valeriu Lungu, şeful direcţiei regionale Sud a poliţiei de frontieră, colonel de poliţie, dl Sergiu Moloman, viceprimarul or. Ştefan-Vodă. Fiecare dintre ei au găsit cuvinte deosebite, sărbătoreşti pentru a felicita poliţiştii şi a le aprecia munca lor.

Se cere de menţionat conceptul realizării acestei festivităţi, în cadrul căreia se împleteau firesc luările de cuvânt şi variantele artistice, în care şi-au găsit loc momente de înaltă emotivitate, dar şi de recunoştinţă a publicului faţă de artiştii amatori care s-au străduit să creeze această sărbătoare. Sala a încurajat evoluţia formaţiei „Ştefăneii”, în care mulţi copii erau feciori de poliţişti, a apreciat măiestria cunoscutei formaţii „Basarabenii”, a fost primit cu o deosebită căldură corul veteranilor din oraş şi interpreta Olga Crivorucenco, soţie de poliţist. Sala a explodat în aplauze şi strigăte „bravo” după evoluţia Arinei Bădulescu, o elevă care progresează vertiginos în arta interpretării şi care promite să cucerească săli concertistice mari. Sala a apreciat gestul plin de încărcătură emotivă şi colegialitate al dlui Valeriu Lungu care i-a făcut sărbătoriților cadou un câine-lup de doar 6 luni, dar care are deja o anumită „şcoală” şi cu timpul poate deveni de folos inspectoratului. N-a trecut neobservat nici gestul primăriei or. Ştefan-Vodă, care a găsit de cuviinţă să oformeze oarecum deosebit, respectuos diplomele înmânate. A fost o sărbătoare pe care şi-au creat-o acei din sală împreună cu cei din scenă. Evenimentul a meritat-o.

 Valeriu GAJU, „PRIER-info”