Economie și Atragerea Investițiilor Noutăți

Șapte comunități din raionul Ștefan Vodă vor beneficia de subvenții în avans din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural

Urmare a deciziei nr.10 din 30.11.2022 a Comisiei de evaluare și selectare din subordinea Agenției pentru Intervenții și Plăți în Agricultură (AIPA), din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR) se vor finanța 178 de proiecte pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural, inclusiv 7 proiecte ale comunităților din raionul Ștefan Vodă.
Proiectele menționate au fost selectate în urma examinării a 237 dosare prezentate de către solicitanți, inclusiv 10 dosare elaborate și prezentate de primăriile din raionul Ștefan Vodă, în cadrul celui de-al IV-lea apel de recepţionare a cererilor de solicitare a subvențiilor în avans, destinate îmbunătăţiri nivelului de trai şi de muncă în mediul rural, diversificării economiei rurale prin activități nonagricole, dezvoltării infrastructurii publice rurale şi diminuării tendinţelor de declin social şi economic în zonele rurale, lansat de Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA) în perioada 1 iunie – 23 august 2022.
În context, conform deciziei aprobate, din raionul Ștefan Vodă au fost selectate și aprobate spre finanțare 7 proiecte depuse de primării la măsura de sprijin nr.2 «Renovarea şi dezvoltarea localităţii rurale», și anume:
– primăria s.Cioburciu, valoarea elegibilă a proiectului constituind 1361500,0 lei, iar suma subvenției aprobate din FNDAMR constituie 1089200,0 lei;
– primăria s.Carahasani – 970000 lei / 776000 lei;
– primăria s.Olănești – 867000 lei / 693600 lei;
– primăria s.Volintiri – 1014000 lei / 811200 lei;
– primăria com.Răscăieți – 850000 lei / 680000 lei;
– primăria s.Copceac – 724442 lei / 579553 lei;
– primăria s.Slobozia – 550500 lei / 412875 lei.

Astfel, valoarea totală a celor 7 proiecte aprobate spre finanțare pentru primăriile din cadrul raion constituie 6337442,0 lei, din care suma aprobată pentru subvenționare din FNDAMR ca grant este în valoare de 5042428,0 lei.
Specificăm, că în confomitate cu prevederile art.23 alin. (11) din Legea nr.276/2016 cu privire la principiile de subvenţionare în dezvoltarea agriculturii şi mediului rural, pentru cele 3 măsuri de sprijin pe segmentul dezvoltării rurale, alocația financiară anuală din FNDAMR constituie un cuantum de 15% (valoarea FNDAMR stabilit conform Legii bugetului de stat pe anul 2022 – 1750000,0 mii lei).
Consiliul raional Ștefan Vodă adresează sincere felicitări comunităților câștigătoare în cadrul prezentului Apel și urează mult succes tuturor APL-urilor din raion în implementarea proiectelor în scop de îmbunătățire a condițiilor de trai și de muncă în comunitate, generare a plus-valorii și creștere a bunăstării generale.

Moloman Sergiu,
Direcția economie și atragerea investițiilor