Noutăți

Să protejăm plantele rare înscrise în „Cartea Roșie”

Odată cu schimbarea condiţiilor climaterice legate cu sosirea primăverii, tot mai multe persoane devin pasionate de splendoarea plantelor erbacee: ghioceilor, lăcrimioarelor, brândușelor, toporașilor, viorelelor și altor specii. Este de menţionat că, unele din aceste specii erbacee sunt pe cale de dispariţie și sunt înscrise în „Cartea Roşie” a Republicii Moldova.

De menționat că, în multe cazuri colectarea speciilor menţionate devine şi drept sursă de venit pentru anumite persoane, care supun comercializării plantele vizate în pieţe, pe marginea traseelor naţionale şi în alte locuri neautorizate.

Inspectoratul de poliţie Ştefan Vodă intervine spre informarea populației raionului: conform prevederilor alin. (1) art. 140 din Codul contravenţional, se sancționează persoanele care supun colectării sau nimicirii plantele înscrise în „Cartea Roşie” a Republicii Moldova şi în anexele la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES).

De asemenea, conform prevederilor art. 22 din Codul Silvic, protecţia şi folosirea unor specii de plante, rare şi protejate, aflate pe cale de dispariţie, din fondul forestier ține de competența organelor de stat pentru protecţia mediului, respectiv, organele menționate, în conformitate cu prevederile art. 405 din Codul Contravențional, sunt în drept să examineze contravențiile prevăzute de art. 140 Cod Contravențional.

Important! În cazul în care dețineți informaţii privind colectarea sau nimicirea plantelor înscrise în „Cartea Roşie” a Republicii Moldova sau alte acţiuni ilegale, apelaţi imediat linia de telefonie 902 sau informaţi ofiţerul de sector din localitate.

Roman CRACIUN,

inspector principal al Serviciului prevenire

al Secţiei securitate publică a IP Ştefan Vodă, locotenent major de poliţie