Noutăți

Să luptăm cu TFU în echipă multifuncțională unită

În  data de 18 octombrie 2016 este marcată „Ziua Europeană de luptă împotriva traficului de fiinţe umane”. Cu această ocazie, în Republica Moldova, pentru al V-lea an consecutiv, în perioada 18-24 octombrie se desfăşoară Campania naţională Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane„. Pe parcursul acestei săptămâni în raionul Ștefan Vodă se vor desfăşura diferite activităţi pe sensibilizare în instituțiile de învățământ, bibliotecile publice etc. cu distribuirea materialelor informative.

La 21 octombrie curent, Centrul de Drept Căușeni, Mișcarea „Bărbații împotriva violenței și traficului de persoane”, direcția asistență socială și protecția familiei a desfășurat în comun o masă rotundă cu genericul „Acțiuni pro-active în identificarea, evaluarea și asistența victimelor de ființe umane”. La ședință au participat colaboratorii DASPF și asistenții sociali din toate localitățile raionului. Dl Ion Țurcan, secretarul Consiliului raional, a salutat prezența, accentuând importanța luptei împotriva traficului de ființe umane, deoarece după spatele acestui fenomen criminal se ascund viețile ruinate a concetățenilor care au nimerit în mrejele traficanților.

Moderatorul mesei rotunde dl Ion Oboroceanu, președintele Centrului de Drept Căușeni, a menționat din start că, spre regret, starea de lucruri privind combaterea traficului de fiinţe umane în Republica Moldova nu s-a schimbat esențial, deși statisticile oficiale arăta diminuarea cazurilor de trafic depistate. În realitate traficanții și-au schimbat modalitățile de racolare, profită de faptul că este regimul liberalizat de vize cu UE și ei sunt mai pro-activi decât funcționarii de stat, acei care au obligațiunea să-i depisteze, să documenteze cazurile și să-i sancționeze. După părerea dlui Oboroceanu, situația în multe cazuri chiar s-a înrăutățit, de aceea trebuie de acționat pro-activ în lupta cu traficanții, în depistarea victimelor TFU. Această luptă poate aduce rezultate pozitive numai atunci când toți membrii echipei multifuncționale acționează în comun, implicându-se activ în soluționarea cazurilor TFU sau în lucrul profilactic cu persoanele vulnerabile din localitate – concluzia aparține atât dlui Oboroceanu, cât și asistenților sociali, deoarece în realitate activitatea echipelor lasă mult de dorit.

Despre rolul Centrului de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale TFU care activează în cadrul

Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei a vorbit dna Nadejda Radu. Dumneaei a făcut referire la cazuri concrete de trafic din raionul nostru. Dna Radu a numit și cazuri de succes când măsurile necesare au fost întreprinse la momentul oportun.

De la teorie participanții mesei rotunde au trecut la exerciții practice – studiu de caz. Fiecare grup a examinat un caz concret, identificând soluțiile pentru rezolvarea lui. Angajații din sfera asistenții sociale au dat dovadă de profesionalism, deoarece pașii propuși au corespuns metodologiei de lucru cu victimele și potențialele victime ale TFU.

Participanții mesei rotunde și-au îmbogățit cunoștințele teoretice și practice, au primit de la organizatori și un set de materiale informative care va fi de folos în activitatea lor de zi cu zi.

20161021_13174920161021_09322620161021_115827