Noutăți

„Să fiți aproape de nevoile cetățenilor”

Angajații din toate sferele asistenței sociale a raionului – asistenții sociali, lucrătorii sociali, angajații centrelor sociale comunitare, asistenții parentali și cei personali, colaboratorii DASPF – la 31 ianuarie curent, s-au întrunit în sala de festivități a școlii de arte „M. Bieșu” la ședința de bilanț. Tradițional, au participat în activitatea desfășurată dl Nicolae Molozea, președintele raionului, și dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului.

Deși activitatea direcției este multidimensională și voluminoasă, dna Viorica Nastasiu, șefa DASPF, s-a oprit asupra indicatorilor principali, demonstrând atât succesele, cât și lacunele în activitate desfășurată pe parcursul anului 2016. (Raportul integral este publicat în rubrica „Rapoarte”.)

Președintele raionului în luarea sa de cuvânt a menționat importanța activității DASPF, subliniind că instituția cu 207 angajați ocupă al doilea loc după sursele financiare gestionate – în jur la 16 mln lei, din care numai 3 mln sunt din bugetul de stat. Astfel, acestea surse din bugetul raional, aportul locuitorilor raionului prin achitarea impozitelor, trebuie să fie gestionat corect, ajungând la concetățenii noștri care au nevoie maximală de ajutor. Despre faptul că există rezerve în activitatea direcției vorbesc plângerile cu care vin cetățenii la conducerea raionului. Deși deciziile cu care nu sunt de acord, spre exemplu, solicitanții de ajutor social sau pentru perioada rece a anului au fost luate în conformitate cu legislația în vigoare oamenii au tot dreptul să se adreseze la conducerea raionului pentru a se convinge că dreptul lor n-a fost încălcat. Acești oameni nu trebuie să fie persecutați la întoarcerea de la „raion”, ce, de fapt, se întâmplă în realitate. Dacă oamenii se adresează în alte instanțe, înseamnă că la nivel local n-au fost informați corect sau, poate, au fost tratați cu brutalitate. Nevoile și viața grea fac ca oamenii să fie uneori agresivi și neînțelegători, dar cei care au ales să muncească în sfera asistenței sociale trebuie să fie răbdători și indulgenți, să nu uite de omenie, să poată să lămurească în așa fel ca omul să rămână împăcat și în cazul când primește refuz. Acum când s-au mărit salariile asistenților sociali, cerințele față de ei vor fi și mai mari. Fiecare asistent social trebuie să cunoască situația din localitate în cele mai mici detalii – cine are nevoie de ajutor deoarece moare de foame, de frig, cum trăiesc copiii părinții cărora sunt plecați peste hotarele țării, cum este folosit ajutorul social în familii unde se face abuz de alcool și multe alte, conform obligațiunilor de serviciu.

Președintele raionului a accentuat că, asistenții sociali sunt angajații DASPF și se supun șefului direcției, nu primarului. Cu primarul trebuie de colaborat, având relații bune de lucru, însă aceasta nu înseamnă că asistentul social, la dorința primarului, trebuie să se prefacă într-o unealtă de răfuială cu oamenii „care nu sunt ai noștri”.

Președintele raionului a mulțumit celor care depun suflet în ceia ce fac pentru cei necăjiți de soartă, în deosebi exprimând recunoștința profundă colectivului centrului social din Olănești și managerului Natalia Caraion, managerului centrului pentru bătrâni din Talmaza pentru crearea condițiilor favorabile pentru beneficiari, dnei Nastasiu, șefa DASPF. Consiliul raional totdeauna va sprijini activitatea direcției îndreptată spre îmbunătățirea calității serviciilor prestate, spre extinderea serviciilor sociale care sunt așteptate de un număr mare de solicitanți, a concluzionat dl Nicolae Molozea.

Dl Vasile Gherman a informat cei prezenți în sală că în anul precedent 12 mii de locuitori ai raionului au beneficiat, într-o formă sau alta, de servicii sociale. Numai din fondul de susținere socială a populației au fost alocate 600000 lei pentru ajutorul material. Aceasta dare de seamă cu rezultate pozitive, îmbucurătoare este meritului echipei întregi, dar și a fiecărui angajat în parte. Se muncește mult, cu devotament și suflet, însă sunt și rezerve ce țin de omenie, de demnitate personală, de îndeplinirea obligațiunilor de serviciu. Anul 2017 promite să fie mai bun, mai generos, prin munca angajaților din sfera asistenței sociale acest lucru trebuie să simtă și cetățenii din păturile sărace sau defavorizate, a încheiat discursul pe o notă pozitivă vicepreședintele raionului.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”

DSC00337 DSC00339 DSC00341