Noutăți

SA Drumuri Căușeni, desemnat câștigător al licitației publice

La 22 iunie curent, a avut loc licitația deschisă, obiectul de achiziție fiind lucrările de reparație a drumurilor publice locale pe anul 2020. Este vorba de drumurile publice locale aflate în gestiunea Consiliului raional Ștefan Vodă.

Astfel, până la terminul-limită (data de 22 iunie 2020, ora 15.00) au fost depuse trei oferte: SA Drumuri Căușeni, administrator Alexandru Cijicenco; SC Simdomita SRL, administrator Tatiana Donțu; SRL CREDO INDUSTRY, administrator Sergiu Paschevicio. În clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire pe primul loc s-a plasat SA Drumuri Căușeni cu valoarea din ofertă de 7.704.112 lei, celelalte oferte fiind de 8.290.164,29 lei și 8.444.689,81 lei.

Grupa de lucru, în urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire care a avut loc la 24 iunie curent, a decis atribuirea contractului de achiziție publică operatorului economic desemnat câștigător – SA Drumuri Căușeni.