Noutăți

S-au desfășurat ședințele comisiilor consultative de specialitate

Ultimul acord în cadrul pregătirii către ședința Consiliului raional a avut loc în prima jumătate a zilei de 16 august – astăzi s-au convocat în ședință consilierii, membri comisiei pentru buget, finanţe, economie, raporturi patrimoniale, cooperare transfrontalieră şi integrare europeană. Chestiunile din ordinea de zi ce țin de domeniul juridic și agrar au fost dezbătute în cadrul ședințelor comisiilor de specialitate pentru agricultură, industrie, ecologie, construcţii, drumuri, transport şi dezvoltarea teritoriului și comisiei pentru administrare publică, mass-media, drepturile omului, ordine publică, numiri, petiţii şi disciplină care au avut loc la data de 11 august. La 15 august s-au întrunit în ședință membrii comisiei pentru protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, turism, culte, minorităţi, tineret şi sport. La aceste ședințe au participat și șefii direcțiilor Consiliului raional, instituțiilor publice, unii primari pentru a oferi consilierilor o informație mai vastă referitor la chestiunile dezbătute, pentru ași spune părerea proprie, aducând argumente de rigoare. Deși ședințele comisiilor consultative de specialitate sunt publice, cetățenii de rând ai raionului, spre regret, nu participă la dezbateri prealabile. Avizele comisiilor consultative de specialitate sunt foarte importante, deoarece stau la baza deciziilor aprobate la ședință în plen al Consiliului raional.DSC00310