Noutăți

S-a început pregătirea silozului din porumb

Anul 2017 pentru sectorul zootehnic este puţin mai favorabil faţă de anii precedenţi ce ţine de pregătirea furajelor pentru iernatul animalelor. În urma depunerilor precipitaţilor păşunile în acest an au fost mai roditoare pentru toate grupele de animale. Au fost condiţii favorabile şi pentru creşterea porumbului la siloz. Astfel, în a treia decadă a lunii august s-a început pregătirea silozului din porumb – furajul de bază pentru vacile producătoare de lapte.

La solicitarea agentului economic, specialistul DAA s-a deplasat la GŢ „Marin Serghei” din s. Feşteliţa pentru a oferi o consultaţie profesională privind pregătirea silozului şi păstrarea cu siguranţă a substanţelor nutritive. Pentru 12 vaci mulgătoare s-a pregătit în jurul la 80 tone de siloz.

Pentru informații necesare și consultație în domeniu vizat adresați-vă la specialistul direcției agricultură și alimentație la tel. 0242-2-5306.

Gheorghe CERNEAN, specialist DAA