Noutăți

S-a desfășurat ședința ordinară a Consiliului raional Ștefan Vodă

Ședința ordinară a Consiliului raional din 17 septembrie a debutat cu onorarea simbolicii de stat. Ședința prezidată de către Nicolae Molozea, consilier din partea Fracțiunii Comune, s-a desfășurat în sala de festivități ai școlii de arte „M. Bieșu” cu respectarea măsurilor anti-COVID.

Pe ordinea de zi a ședinței au fost puse 21 de chestiuni, toate fiind examinate la comisiile consultative de specialitate și primind aviz pozitiv. Două direcții – agricultură și alimentație și construcții, gospodărie comunală și drumuri – au elaborat regulamente noi de funcționare în scopul îmbunătățirii activității. Vasile Maxim, președintele raionului, a prezentat organigrama nouă a aparatului președintelui raionului, a direcțiilor din subordinea Consiliului raional și statele de personal modificate.

Majoritatea deciziilor au fost votate unanim.

Ședința a fost constructivă și a derulat conform programului stabilit.

După semnare, deciziile vor fi plasate pe site-ul Consiliului raional în rubrica „Transparență decizională”.