Noutăți

Rolul proprietății intelectuale în dezvoltarea unei afaceri de succes

Recent, specialiștii direcției economie și atragerea investițiilor au participat la atelierul  „Rolul proprietății intelectuale în dezvoltarea unei afaceri de succes” organizat de către Asociația de cultură juridică Henri Capitant Moldova în cadrul proiectului Jean Monnet Support to Associațions in European Integration and Intellectual Proprerty Protection Studies/EUROPROIN implementat cu suportul programului Erasmus+ al Uniunii Europene.

Evenimentul online,  a fost moderat de către dna Rodica CRUDU, Dr., conf univ, Coordonatorul proiectului Jean Monnet EUROPROIN care a vorbit despre obiectivele proiectului dat:

  • informarea publicului larg despre cadrul de reglementare a proprietăţii, cu accent pe noile instrumente de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală în contextual integrării europene;
  • intensificarea cooperării dintre diferite părţi interesate în domeniul protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală din Moldova;
  • consolidarea cooperării tuturor actorilor pentru o economie europeană mai prosperă şi durabilă;
  • sporirea vizibilităţii resurselor ştiinţifice şi a rezultatelor cercetării în domeniul studiilor privind protecţia dreptului de proprietate intelectuală în Republica Moldova;
  • îmbunătățirea înţelegerii a problemelor şi tendinţelor reale de dezvoltare privind protecţia dreptului de proprietate intelectuală în UE şi Republica Moldova.

Viorel Iustin, Director general al #AGEPI, a menţionat: „Agenția susține orice acțiune de încurajare a mediului de afaceri și de consolidare a cunoștințelor antreprenorilor, mai cu seamă în condițiile instituirii în Republica Moldova a zonei de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Uniunea Europeană. Antreprenorii trebuie să fie conștienți că un produs de marcă protejat, ambalat corespunzător, produs conform unei tehnologii moderne, le va facilita cucerirea de segmente noi de piață, le va asigura o mai mare stabilitate în mediul concurențial și va contribui la fidelizarea consumatorilor.”

Prezentă la eveniment, Iulia Costin, Directorul general ODIMM, a propus de a include în programele de instruire organizate de către ODIMM pentru antreprenori a subiectelor ce țin de protecția și valorificarea proprietății intelectuale.

În cadrul întâlnirii s-a punctat că AGEPI în comun cu ODIMM şi cu alte instituții ale statului, depun eforturi enorme pentru stimularea agenţilor economici în promovarea şi dezvoltarea afacerilor de succes prin utilizarea instrumentelor oferite de sistemul de proprietate intelectuală, explicarea avantajelor protecției obiectelor de proprietate intelectuală, cum ar fi invențiile, mărcile, designul industrial, indicațiile geografice și denumirile de origine.

Atelierul de lucru organizat în parteneriat cu AGEPI, Alianța Franceza și Ambasada Franței în Moldova a avut scopul de a informa antreprenorii autohtoni și  funcționarii publici privind conștientizarea importanței proprietății intelectuale pentru integrarea și creșterea economică, dar și pentru dezvoltarea întreprinderilor.

Mai multe detalii despre eveniment: https://euproin.md/ .

Direcţia economie şi atragerea investiţiilor