Noutăți

Rolul important al familiei parentale profesioniste

„Asistența parentală profesionistă este (SPP) un serviciu social specializat care oferă copiilor îngrijire familială substitutivă în familia unui asistent parental profesionist care este angajatul Serviciului ce asigură la domiciliu său îngrijirea și educarea copilului pentru o perioadă determinată de timp” – cu această definiție a serviciului a început raportul despre activitatea serviciului în anul 2019 dna Natalia Bulat, șefa serviciului Asistență parentală profesionistă.

Urmărind scopul de bază de a oferi copilului îngrijire într-un mediu familial, atât șefa serviciului, cât și cei 18 angajați s-au străduit să realizeze următoarele obiective: asigurarea bunăstării copilului, în conformitate cu necesitățile individuale de îngrijire și dezvoltare ale acestuia; facilitarea procesului de integrare a copilului în familia biologică/extinsă; asigurarea managementului calitativ privind activitatea serviciului.

Pentru un copil aflat în situație de risc SPP este o adevărată salvare. În anul 2019 7 copii au fost plasați în familiile asistenților parentali. Pe parcursul anului 9 copii au ieșit din plasament: unul a atins majoratul, 3 au plecat la studii, 2 au fost luați sub tutelă, 2 copii s-au întors în familia biologică, pentru un copil a fost găsită o altă formă de protecție. La finele anului 2019 în serviciu au fost 17 APP (o familie de asistent parental a demisionat din propria inițiativă) cu 39 de copii în plasament. Conform datelor statistice, în perioada anilor 2014-2019 în 26 de familii APP au fost plasați 76 de copii.

După acestea cifre neînsuflețite se ascunde o muncă imensă pentru care nu există o măsurătoare. În ce poți cântări grija zilnică de starea fizică, materială și sufletească a copiilor, care până acuma n-au știut de dragostea părintească, de locul lor în această lume grea plină de foame, frig, bătaie, umilință, lacrimi? Reeducarea copiilor cu probleme de comportament este o sarcină foarte grea, uneori, spre regret, imposibilă…

În pofida acestui fapt, acești oameni deosebiți – asistenți parentali profesioniști – își asumă responsabilitatea pentru acești copii necăjiți de soartă și depun tot sufletul pentru a-i încălzi, a-i întoarce încrederea în oameni, în viitor…

Dna Bulat a prezentat un raport amplu, cu cifre și date concrete care vorbesc elocvent despre activitatea serviciului desfășurată cu responsabilitate și profesionalism.

Dna Aurica Cebotari, șefa DGSAPF, a mulțumit asistenților parentali profesioniști misiunea cărora este atât de importantă și necesară societății de azi. Totodată șefa DGASPF a cerut ca angajații serviciului să nu se atașeze sufletește de copii deoarece plasamentul este temporar. A spus lucrul acesta deși a știut cu siguranță că cere ceva imposibil… „Mi se rupea inima la despărțire cu copiii de parcă ar fi ai mei proprii, – a spus o asistentă parentală. Este imposibil să nu te lipești cu sufletul de ei”. Dna Cebotari a prevenit angajații serviciului să fie oricând gata pentru plasarea de urgență a copiilor aflați în situație de risc sau cuplului mama-copil.

Vicepreședintele raionului, dl Vladimir Baligari, având în spate 32 de ani de activitate pedagogică, lucrând cu elevi din familii dificile, cunoaște prețul adevărat al muncii asistenților parentali. Dumnealui și-a exprimat recunoștința profundă față de munca nobilă a angajaților serviciului, rugându-le să fie foarte atenți la necesitățile copiilor care sunt foarte sensibili și vulnerabili. Un cuvânt ne la locul lui poate distruge acea încredere care s-a clădit multă vreme.

Asistenții parentali au vorbit atât de succesele obținute, cât și de problemele cu care să confruntă în educația copiilor. După părerea lor, sunt utile instruirile, ședințele de lucru în grup și individual care se desfășoară pe parcursul anului, schimbul de experiență. Asistenții parentali susțin foarte mult ideea dezvoltării serviciului asistență parentală profesionistă ca formă alternativă de protecție a copilului în dificultate. Din cauza crizei economice dar și altor factori cauzali, apar tot mai mulți copii rămași fără grija părintească. Astfel, acest serviciul are un rol foarte important ce va duce la dezvoltarea unor copii sănătoși ca și copii care cresc în familiile biologice cu relații armonioase.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”

Raport APP 2019  (Bifați pentru a face cunoștință cu raportul integral în PowerPoint)