Asistență Socială și Protecția Familiei

Rolul comisiei raionale pentru protecția copiilor aflați în dificultate

Comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate este un organ colegial, consultativ creat în vederea examinării situaţiei copilului aflat în dificultate şi asigurării protecţiei drepturilor lui. Comisia se întruneşte în şedinţe ordinare lunar sau trimestrial şi, ori de câte ori este nevoie, în şedinţe extraordinare.

Unele din obiectivele de bază ale activităţii comisiei este garantarea și promovarea bunăstării copilului, asigurarea dreptului copilului de a crește într-un mediu familial, ținând seama, în primul rând, de interesul superior al copilului, pentru a-i asigura o dezvoltare armonioasă din punct de vedere emoțional, intelectual și fizic. Un alt obiectiv primordial este asigurarea alegerii formei optimale de îngrijire a fiecărui copil aflat în dificultate, cu accent pe serviciile de tip familial, plasamentul într-un serviciu de tip rezidențial, aceasta fiind măsura finală de protecție a copilului.

În urma colaborării intersectoriale pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului, ne bucurăm de cazurile rezolvate cu succes. În pofida faptului că unii copii au așteptat ani întregi pentru a se bucura de o familie armonioasă, noi totuși am reușit să identificăm familii demne de a le oferi educația și dragostea părintească. Avem cazuri concrete când activitatea comisiei a lăsat urme pozitive în vederea reintegrării copiilor în plasament de tip familial, cum ar fi asistența parentală profesionistă și serviciul de tutelă.

Caz de succes: un copil cu vârsta de 7 ani, de origine romă, a fost repatriat din Federația Rusă în anul 2012. Copilul, depistat fără ocrotire părintească de către organele de poliție, a fost plasat în centrul de plasament și reabilitare din or. Chișinău. Apoi, în anul 2014, a fost plasat în centrul de plasament temporar din s. Olănești, raionul Ștefan Vodă. O familie din or. Bălți, cunoscând cazul acestui copil, a dorit nespus de mult să-l ia sub îngrijirea și educația lor. Soții au depus tot efortul pentru a atinge scopul propus și la moment copilul se află la ei acasă, în această familie copilul primește toată atenția, grija și educația necesară.

Prin intermediul mass-media aducem sincere mulțumiri membrilor comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate, care sunt receptivi, loiali și corecți în luarea deciziilor. Comisia este parte componentă al sistemului de protecție a copilului unde sunt examinate cazuri excepționale. Doar printr-o conlucrare partenerială, voluntară și cu multă dăruire de sine ajungem la cazuri soluționate cu succes.

Coordonatorul comisiei

Elena Bulgari