Agricultură și Alimentație Noutăți

Roada 2021 în pericol

   La 14 iulie 2021, președintele raionului dl Vasile Maxim, a convocat în ședință extraordinară Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Ștefan Vodă, la care au fost invitați primarii și agenții economici din satele Talmaza și Cioburciu.

   Chestiunea discutată vizează anume cele două localități menționate, în care după ploile abundente din ultima perioadă, au fost inundate câmpurile agricole, cu riscul de a fi pierdută roada și munca sezonieră fiind în zădar. Culturile agricole înecate în apă e imposibil de a le recolta. Secția Situații Excepționale a venit în ajutor, instalând pompe, însă acestea nu au capacitatea necesară de evacuare a volumului mare de apă.

   Dl Vasile Maxim a menționat nevoia de a depune efort comun pentru a găsi soluții în starea critică creată cu forțele proprii, deoarece: din numele Consiliului raional au fost expediate adresări în scris și s-au ținut discuții verbale cu reprezentanții servciilor de stat competente…alarma s-a bătut, ajutor s-a solicitat, dar… cu regret, totul a rămas la nivel de discuții și promisiuni, fără un gest concret, inclusiv și prezența la ședința dată a reprezentanților structurilor statale, după cum s-a promis.

   În acest sens, dl președinte Maxim a negociat cu administrația Stațiunii Tehnologice de Irigare Ștefan Vodă (STI Ștefan Vodă) și ÎCS,,Premier Energy Distribution,, SA, pentru a conecta stațiunea de desecare Talmaza 3 la energia electrică și a evacua apele acumulate în câmpuri.

   În urma discuțiilor, s-a convenit a acoperi cheltuielile pentru serviciile acordate în comun de către Consiliul raional și agenții economici. Președintele raionului și-a asumat responsabilitatea de a încheia contract prestări servicii cu STI Ștefan Vodă și a achita 20.000 lei din fondul de rezervă a Consiliului raional Ștefan Vodă.

   Agenții economici și-au asumat acoperirea financiară și acordarea ajutorului fizic pentru conectarea cât mai urgentă a Stației de descare și evacuarea cât mai curând posibil a apelor.