Noutăți

Rezultatele obținute în combaterea criminalității

La ședința Consiliului raional din 1 martie curent au fost examinate rapoartele cu privire la activitatea direcțiilor CR și instituțiilor subordonate CR. La solicitarea dlui Andrei Trofimov, șeful Inspectoratului de poliție, instituției de stat descentralizate în teritoriu, consilierii raionali i-au acordat posibilitatea să prezinte un raport succint cu privire la activitatea polițienească în anul 2017, deoarece una din sarcinile poliției este asigurarea transparenţei în activitatea desfăşurată, informarea populaţiei despre rezultatele obţinute în combaterea criminalităţii. 

Pe perioada anului 2017 activitatea IP Ştefan Vodă a fost organizată şi desfăşurată conform Programelor de Stat şi Hotărârilor de Guvern, Ordinilor şi Dispoziţiilor IGP, Planului de acţiuni suplimentare de prevenţie întru realizarea sarcinilor de asigurare a securităţii publice şi combatere a fenomenului infracţional.

Cooperarea cu serviciile desconcentrate în teritoriu şi societatea civilă

În perioada de raport au fost consemnate şi puse în aplicare planul de cooperare între Inspectoratul de poliţie Ştefan Vodă şi Direcţia Regională Est al Poliției de frontieră, planul de cooperare între Inspectoratul de poliţie Ştefan Vodă şi Biroul Migraţie şi Azil, un plan de cooperare între Inspectoratul de poliţie Ştefan Vodă şi Serviciul Ecologic, Serviciul Piscicol şi Agenţia Moldsilva.

Totodată de către angajaţii Inspectoratului de poliţie Ştefan Vodă a fost implementat în toate localităţile raionului proiectul „Supraveghere de vecinătate”, astfel fiind la moment în număr de 75 sectoare supraveghere vecinătate, din care fac parte 860 de membri ai societăţii civile.

     În urma măsurilor de prevenţie întreprinse în baza planurilor de măsuri suplimentare au fost diminuată creşterea la astfel de infracţiuni ca:

 • Furturilor – 161 infracţiuni, comparativ cu 227 perioada analogică a anului 2016, atestându-se descreştere cu 29,1%;
 • huliganism– 23 faţă de 28, descreştere cu 17,86%.
 • jaf – 5 comparativ cu 11 cauze penale -54,55%
 • Violuri – 5 comparativ cu 15 anul precedent, procentul fiind -66,7%
 • narcotice9 cauze penale iar în perioada analogică 2016 au fost 13, rata de scădere fiind de 30,77%
 • Tălhării- 1 faţă de 3 cazuri în perioada analogică al anului trecut (-66.7%).
 • Jafuri – 5 faţă de 11 în perioada analogică 2016 (-54.55%)
 • Omor – 2 faţă de 4 în perioada analogică 2016 (-50%)
 • Furturi averii personale – 161 faţă de 227 (-29.07%)
 • Furturi din apartament şi case– 65 faţă de 96 (-32.29%)
 • Furturi auto– 2 faţă de 4 (-50%)
 • Furturi de accesorii auto – 6 faţă de 21 (-71,43%)
 • Furturi de animale – 6 faţă de 14 (-57.14%)
 • Furturi de păsări – 2 faţă de 5 (-60.0%)
 • Viaţa sexuală – 12 faţă de 22 (-45.45%)

Trafic de fiinţe umane – 3 cauze faţă de 2 în anul precedent.

Practica contravenţională

    În perioada de raportare de către efectivul IP Ştefan Vodă au fost constatate şi documentate 2795 contravenţii, amenzile aplicate constituind 1,498,580 mii lei, achitate 625.060 mii lei.

Delicvenţa juvenilă

     Inspectorul BSC în perioada de raport a iniţiat 44 proceduri contravenţionale, desfăşurate 79 activităţi în teritoriul deservit. La general pe copii în situaţie de risc au fost întocmite şi remise către APL 117 fişe de sesizare, plasaţi minori în centre – 14, din ei 6 în regim de urgenţă. Cazuri de abandon de domiciliu – 15. De minori și cu participarea acestora au fost comise 22 infracţiuni faţă de 42 anul precedent (-47.62%).

Siguranţa traficului rutier

Pe perioada de raportare pe teritoriul raionului Ştefan-Vodă au fost înregistrate în total 31 de accidente rutiere faţă de 38 anul precedent fiind o descreştere de 18.42%, dintre care 16 cazuri au fost examinate prin prisma Codului contravenţional, în 2 cazuri a fost refuzată începerea urmăriri penale, pornită urmărirea penală în 17 cazuri dintre care 4 comise în anul 2016. Dar dacă efectuăm o analiză privind randamentul de gravitate a accidentelor comise se constată că, sau soldat cu decesul a 10 persoane faţă de 2 anul precedent (+400%).

Priorităţi şi obiective stabilite pentru realizare în perioada trimestrului I a anului 2018

 1. Ridicarea imaginii poliţiei în faţa societăţii prin reacționare promptă și în timp cât mai redus la primul apel al cetățeanului, comunicarea amabilă şi profesională cu cetăţenii.
 2. Realizarea măsurilor conform prevederilor Strategiei Naţionale de dezvoltare a Poliţiei şi Planului semestrial de acţiuni al IP Ştefan Vodă, întru diminuarea infracţiunilor pe domeniile indicate în raport. Desfăşurarea în continuare a raidurilor în scopuri profilactice generale şi individuale; de activizat lucrul în comun cu administraţia publică locală şi implicarea mai eficientă a membrilor Sectoarelor de supraveghere şi a societăţii civile la măsuri de profilaxie de ordin general; mobilizarea tuturor forţelor şi mijloacelor cât şi a rezervelor existente în scopul sporirii activităţii de prevenire şi descoperire a infracţiunilor, atragerea persoanelor vinovate la răspundere penală, contravenţională, asigurarea transparenţei în activitatea desfăşurată, informarea populaţiei despre rezultatele obţinute în combaterea criminalităţii, fapt ce ar apropia populaţia de organul de poliţie ca organ al statului menit de a asigura securitatea vieţii şi sănătăţii cetăţenilor, liniştea şi securitatea în societate.
 3. Întreprinderea măsurilor permanente şi insistente pentru lichidarea fenomenului corupţiei în serviciile Poliţiei.
 4. Efectuarea măsurilor suplimentare de activităţi în scopul diminuării cazurilor de accidente rutiere.
 5. Efectuarea acţiunilor de inspectare a posesorilor de arme întru verificarea legalităţii şi modului de păstrare a armelor de foc.
 6. Verificarea cetăţenilor străini în scopul depistării cazurilor de şedere şi migrare ilegală, precum şi angajarea ultimilor la munci ilegale.