Noutăți

Rezultatele inspectării financiare în raionul Ștefan Vodă

La solicitarea participanților la întrunirile comune a reprezentanților Ministerului Finanțelor și conducătorii direcțiilor finanțe din teritoriu, Ministerul Finanțelor a inițiat pentru reprezentanții Autorităților Publice Locale (APL) de nivelul I și II, o serie de seminare dedicate inspectărilor financiare efectuate pe parcursul anului 2017 în raioane, de către Inspecția Financiară.

Astfel, seminarul organizat de Direcția Teritorială Inspectare Financiară Căușeni s-a desfășurat la Ștefan Vodă astăzi, 6 iunie 2018. Inspecția financiară din subordinea Ministerului Finanțelor a fost reprezentată de dl Valeriu Babără, director adjunct al Inspecției, și dl Valeriu Ivanțoc, şef Direcţie inspectare financiară a finanţelor publice locale. În sala de ședințe a Consiliului raional au fost prezenți dl Alexandru Pavlicenco, vicepreședintele raionului, dna Ina Caliman, șefa direcției finanțe, specialiștii direcției, conducătorii și contabili șefi ale direcțiilor, instituțiilor din subordinea Consiliului raional, primarii și contabilii-șefi din cadrul primăriilor și secretarii consiliilor locale.

Dl Rostislav Corciun, șeful Direcției Teritoriale Inspectare Financiară Căușeni, a prezentat informația privind rezultatele inspectărilor efectuate în entitățile raionului Ștefan Vodă. Despre corectitudinea aplicării cadrului normativ în procesul managementului financiar și încălcările frecvente constatate în cadrul inspecțiilor efectuate la administrația publică locală de nivelul I și II a vorbit dl Valeriu Ivanțoc.

Prezentarea dlui Ivancțoc în varianta electronică va fi remisă tuturor actorilor la nivel local responsabili pentru managementul finanțelor publice locale.