Noutăți

Rezultatele finale ale apelului „Inițiative de Creare a Grupurilor de Acţiune Locală”

Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova, în parteneriat cu Solidarity Fund PL în Moldova, anunță crearea a șapte GAL-uri în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Polish Aid.

Întregul proces de selecție a fost unul foarte complex, implicând atât analiza dosarelor, vizite în teritoriu cât și ședințe de evaluare.

De menționat că printre cele 7 parteneriate selectate (total au fost depuse 38 de dosare), care urmează să beneficieze de consultanță individualizată în constituirea unui Grup de Acțiune Locală pe teritoriul reprezentat să regăsește raionul Ștefan Vodă care în cadrul concursului a acumulat cel mai înalt scor total – 95,5.

 Prin intermediul acestui proiect, parteneriatele create vor lucra la procesul de planificare strategică, identificarea și valorificarea potențialului zonei, identificarea priorităților de dezvoltare. Totodată, acestea vor beneficia de expertiză, formalizare și consolidare a capacităților Grupurilor de Acțiune Locală.

Pentru informare: în Republica Moldova, la momentul actual, activează 32 de Grupuri de Acțiune Locală care au implementat sute de proiecte ce continuă să contribuie la dezvoltarea rurală și îmbunătățirea atât a condițiilor de viață a localnicilor, cât și a imaginii microregiunilor.

Sursa: CALM