Noutăți

Rezultatele examenelor de Bacalaureat, sesiunea 2018

În sesiunea de bază de Bacalaureat 2018 pe țară au fost admiși 10.616 candidați din licee. Pentru candidații din licee, pentru prima dată, o notă medie este 7, în comparație cu 6.83 în 2017. Liceenii care își fac studiile la profilul real au demonstrat rezultate mai bune, aceștia au înregistrat o medie de 7.44.

2045 de candidați au o medie mai mare sau egală cu 8, față de 1593 în anul precedent. 436 de candidați au nota mai mare sau egală cu 9, față de 300 în 2017. 6 candidați au nota 10 pe linie la examenele de bacalaureat, în comparație cu 3 din 2017. În sesiunea curentă au fost eliminați de la examen 6 candidați, unul în timpul probelor din sesiunea de bază, un candidat în timpul probelor din sesiunea suplimentară, trei candidați pentru frauda comisă în procesul de depunere a contestațiilor și un candidat după finalizarea sesiunii suplimentare.

Evoluția liceelor din raionul Ștefan Vodă

Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare a publicat, la 1 august curent, rezultatele examenului de bacalaureat pe instituții de învățământ unde au fost luate în calcul rezultatele sesiunii de bază, contestărilor și sesiunii suplimentare.

Evoluția liceelor din raionul Ștefan Vodă este prezentată în tabel (sunt evidențiate cele mai bune rezultate în diferite compartimente).

  Locul în clasament republican Rata de promovare în % Nota medie pe liceu
  2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016
„Ștefan Vodă”

Ștefan Vodă

 

111

 

 

143

 

82

 

98,48

 

93,65

 

96,92

 

6,98

 

6,59

 

6,92

„B.P.Hașdeu”

Olănești

148 215 265 96 86,96 77,78 6,63 6,14 6,57
„Maria Bieșu” Volintiri 100 333 100 53,33 6,13 6,28

Trebuie de analizat datele prezentate în tabel reieșind din faptul că la examenele de bacalaureat au fost înscrise 303 licee în 2018, 296 în 2017 și 347 în 2016. După mine, clasamentul prezentat de ANCE, este relativ, deoarece numărul liceenilor este diferit, se pune accentul pe rata de promovare, și apoi pe nota medie. Dacă la Volintiri au dat examenele de BAC 16 elevi, la Olănești – 25, atunci la Ștefan Vodă – 66. Deși pe departe nu putem fi mulțumiți de rezultatele examenelor de absolvire, totuși constatăm o evoluția pozitivă. Bucură și faptul că nici un elev n-a fost eliminat de la examene pentru fraudă sau alte încălcări.

În anul de studii 2018-2019 vom avea în raion doar 2 licee, deoarece liceul „Maria Bieșu” va fi reorganizat în gimnaziu. Conducerea raionului și Consiliul raional depun eforturi susținute pentru crearea celor mai bune condiții pentru desfășurarea procesului instructiv-educațional în instituțiile de învățământ, în deosebi în licee. Astfel, trebuie de tras concluzii de rigoare pentru a schimba situația în mult mai bine.

Valentina GORNOSTALI, IP „PRIER”