Noutăți

Rezultatele evaluării etapei I a Concursului de Propuneri de Proiecte

Recent, a avut loc ședința Comisiei de evaluare a notelor conceptuale, constituită prin Ordinul Directorului ADR Sud cu nr. 56 din 25.09.2020 în baza Regulamentului de desfășurare a apelului competitiv de selectarea proiectelor pentru finanțare din FNDR.

-34 note conceptuale au fost evaluate de către membrii comisiei.

 -11 note conceptuale nu au trecut evaluarea administrativă.

-23 note conceptuale pot fi propuse membrilor CRD Sud pentru aprobare în etapa II a Concursului de propuneri de proiecte.

Din raionul Ștefan Vodă au fost selectate pentru etapa II următoarele note conceptuale:

  1. Creșterea potențialului turistic al regiunii sud-est prin modernizarea și extinderea infrastructurii de utilități și agrement în zona recreativă „Dumbrava” din raionul Ștefan Vodă (Consiliul raional Ștefan Vodă);
  2. Contribuția comunităților locale în amenajarea turistică a traseelor naționale (primăria Popeasca);
  3. Extinderea sistemului de canalizare în s. Popeasca;
  4. Extinderea sistemului de canalizare și reconstrucția stației de epurare (primăria Ștefan Vodă).

N-au trecut etapa de evaluare ca nefiind eligibile încă două proiecte depuse de primăria Ștefan Vodă și primăria Cioburciu, care pot fi aplicate în anul viitor la programul de dezvoltare a localităților rurale sau alte programe.

Urmează o etapă foarte importantă – depunerea cererilor de finanțare, care presupune un volum mare de lucru, termenul fiind 120 de zile calendaristice de la data adoptării Deciziei CRD Sud (17.02.2021). Astfel, decizia finală va fi luată în februarie 2021.

De menționat, că din 8 raioane din regiunea ADR Sud raionul Ștefan Vodă ocupă locul II cu 6 note conceptuale de proiecte depuse și 4 selectate, locul I ocupând raionul Căușeni (6 depuse și 5 selectate).

Sursa: site-ul ADR Sud

Direcția economie și atragerea investiții