Noutăți

Rezultatele concursului de desene ”Securitatea electrică”

În noiembrie-decembrie 2017, de către Inspectoratul Energetic de Stat a fost organizat un concurs de desene la tema ”Securitatea electrică” pentru elevii claselor a IV-VII.

La concurs au participat mai multe instituții de învățămînt din raion, cele mai active fiind gimnaziul ”Dim. Cantemir” or. Ștefan Vodă, IP gimnaziul ”Ion Creangă” s. Ermoclia, gimnaziul s. Viișoara com. Purcari, IP gimnaziul ”Ecaterina Malcoci” s. Crocmaz, gimnaziul s. Brezoaia

Elevii participanți au dat dovadă de cunoștințe vaste în domeniul securității electrice, în cadrul desenelor fiind cuprinse diverse măsuri de protecție contra acțiunii curentului electric. De asemenea, participanții au demonstrat cunoașterea semnelor de avertizare utilizate în instalațiile electrice, cunoașterea măsurilor de protecție la utilizarea receptoarelor electrocasnice, ș.a.

Aprecierea desenelor a fost efectuată la sediul central al Inspectoratului Energetic de Stat, astfel, raionul Ștefan Vodă a obținut un onorabil loc I cu desenul lui Bujorean Ionela, cl.VI, gim. ”Ștefănești” s. Ștefănești. Ionela a fost premiată cu un cadou de preț și cu o excursie la Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală a Moldovei.

De asemenea, de către Inspecția Energetică Teritorială Căușeni au fost apreciate și premiate cu diplome cele mai reușite desene pentru fiecare instituție separat, după cum urmează:

1)Gimnaziul „Dim.Cantemir” or.Ștefan Vodă:

– locul I – Шуклина Елизавета, clasa V

– locul II – Токарчук Елизавета, clasa VII

– locul III – Погребан Драгош, clasa V

2)IP Gimnaziul „Ion Creangă” s. Ermoclia

– locul I – Railean Andreea, clasa VI

– locul II – Cotoman Bogdan, clasa IV

– locul III – Cotoman Maria, clasa-V

3)Gimnaziul s. Viișoara com. Purcari

– locul I – Cernenco Daniela, clasa VI

– locul II – Ostroverhov Irina, clasa VII

– locul III – Slobozian Lucia, clasa V

4)IP Gimnaziul Ecaterina Malcoci s.Crocmaz

– locul I – Mocan David, clasa VII

– locul II –  Bîta Adriana, clasa VI

– locul III – Mocan Elizabet, clasa VI

5)Gimnaziul s. Brezoaia

– locul I – Добровольская Алехандра, clasa VI

– locul II – Черничук Анна, clasa IV

– locul III – Писларь Светлана, clasa V

Inspectoratul Energetic de Stat aduce sincere mulțumiri elevilor participanți, profesorilor, părinților pentru participare activă la concurs și aportul adus la răspândirea informației cu privire la regulile elementare de protecție contra acțiunii curentului electric.

Vlad BULGARI, inspector IET Căușeni